Page 21

DYNAMO_46

DYNAMO 46 09 16 DTU 21 Lettere at tale om en fysisk model ”I begyndelsen troede ingeniørerne ikke, at vi havde forstået alvoren i, at vibrationerne faktisk kunne ødelægge forskningen. Men det havde vi. På møderne opbyggede vi således en fælles referenceramme – nok i høj grad fordi vi arbejdede i 3D og medbragte de fysiske modeller,” siger Jenny Osuldsen. Ingeniørerne testede 3D-modellerne på computeren og verificerede, om der skulle være mere kaos i landskabet, om bakkerne skulle være højere eller mere skrå, og hvordan de skulle bygges og vedligeholdes. Det var på et af møderne mellem landskabsarkitekterne og ingeniørerne, det blev foreslået at indkode Snøhettas 3D-modeller af bakkerne i gps-systemerne i byggeholdets to bulldozere. Teknisk benyttede man sig af 3D-værktøjet Rhino suppleret med en plugin, Grasshopper, der giver mulighed for at lave parametrisk formgivning. ”Bakkerne er matematisk opbygget. Hvis man kigger nøje efter, vil man se, at landskabet ligner et sæt af tangenter og en spiralform. Ingeniørerne tror bestemt, at bakkerne vil hjælpe mod vibrationerne. Så samtidig med at bakkerne har en reel funktion, er de også æstetisk flotte,” siger Jenny Osuldsen. Landskabsdesignet blev færdigt før resten af MAX IV-byggeriet og står i dag delvist beklædt med en engbeplantning. Opdagelsen af et nærliggende naturreservat ved Kungsmarken har gjort det muligt at anvende et udvalg af naturlige planter, der er høstet og spredt ud over det 19 hektar store område. Når beplantningen forhåbentlig er fuldt etableret om tre sæsoner, vil det blive vedligeholdt af græssende får. Området indgår i en større byudviklingsplan på 250.000 m2 for ’Science City’ nordøst for Lund. Efter planen begynder byggeriet i 2019. ”MAX IV er det første projekt, der bliver færdigt i den store byudviklingsplan. Meningen er, at området bliver åbent for alle. Det betyder, at svenskere i fremtiden får mulighed for at kælke ned ad bakkerne om vinteren og nyde udsigten fra bænkene om sommeren. Man kan roligt sige, at det bliver et rekreativt område, hvor den højteknologiske forskningsstation møder den lavteknologiske landskabsarkitektur,” siger Jenny Osuldsen. Forskningsanlægget MAX IV indgår i ’Science City’, der er en større byudviklingsplan for den nordøstlige del af Lund.


DYNAMO_46
To see the actual publication please follow the link above