Page 26

DYNAMO_46

26 KEMIKALIEDATABASE MATEMATISK MODELLERING Takket være moderne QSAR-metoder på kraftige computere slipper man for at bruge haletudser som forsøgsdyr. Systemet er nemlig i stand til at forudsige, hvordan et stof vil opføre sig i forsøg – uden det nogensinde er prøvet af i laboratoriet. Jo bedre QSAR-analyserne er, jo færre forsøgsdyr er der altså behov for. Det kræver til gengæld toptunede matematiske modeller. Ligesom vejrudsigter De matematiske modeller i den danske QSAR-database kan forudsige, om et stof vil være skadeligt eller ej, og det er bl.a. muligheden for nem adgang til disse analyser, der gør systemet unikt. ”En model tager udgangspunkt i eksisterende målinger, akkurat som når man laver en vejrudsigt. Vi forsøger altså at finde målinger, der præcis fortæller os det, vi har brug for at vide om et kemisk stof,” fortæller Eva Bay Wedebye, specialkonsulent på DTU Fødevareinstituttet. Hun har været projektleder på arbejdet med den danske QSAR-database, næsten lige siden arbejdet påbegyndte i slutningen af 90’erne. En model bygger på et træningssæt for en effekt, f.eks. om stoffer er østrogenlignende i laboratorieforsøg. Har man f.eks. 500 kendte stoffer, der er testet i en bestemt forsøgsprotokol i laboratoriet, kan man ud fra resultaterne lave en model, der kan forudsige effekten af ukendte stoffer. Målet er at identificere de kemiske egenskaber, der gør, at nogle af de 500 kendte stoffer er østrogenlignende, mens andre ikke er. De kendte stoffer bliver analyseret på alle mulige måder, og sådan træner man computeren i at skelne mellem problematiske og ikkeproblematiske kemiske forbindelser. For at øge troværdigheden af analyserne stiller den danske QSAR-database resultaterne fra tre forskellige slags software til rådighed for brugerne, så man kan se, om de forskellige modeller giver samme resultat. Derudover tilbyder systemet en overordnet forudsigelse baseret på resultaterne fra alle tre systemer. Laboratorieforsøgene, som er udgangspunktet for QSAR, er som bekendt altid behæftet med en vis usikkerhed. Det samme er tilfældet for den matematiske modellering, og derfor er analyserne ikke 100 procent sikre. ”QSAR-analyser kan til visse formål ikke stå alene, men de kan være værdifulde redskaber til eksempelvis at planlægge eller supplere laboratorieforsøg,” siger Eva Bay Wedebye. Ikke kun til eksperter Man skal vide lidt om kemi for at have glæde af analyserne, men brugerfladen i den nye version er blevet let tilgængelig for mange. Databasen er gratis at benytte, og funktionerne er blevet præsenteret for en lang række potentielle brugere inden for forskning, regulering, industri og NGO. I den kommende tid får også universitetsstuderende og folkeskoleelever en introduktion. Eva Bay Wedebye, specialkonsulent, DTU Fødevareinstituttet, ebawe@food.dtu.dk Spinout-virksomhed fra DTU Fødevareinstituttet: Bedre arbejdsmiljø og medicinsk udstyr Vi efterspørger i stigende grad produkter med avancerede egenskaber. Det giver industrien udfordringer i forbindelse med udvikling af metoder, arbejdsgange og ingredienser, der også tilgodeser behovet for sikkerhed. Det mærker rådgivningsvirksomheden Saxocon, der er ekspert i at hjælpe industrien med analyse af kemiske stoffer. ”Vi får henvendelser fra mange forskellige parter i industrien, og databasen er blevet et vigtigt redskab til at understøtte vores ekspertvurderinger,” fortæller Martin Friis-Mikkelsen, direktør i Saxocon. Det kan være introduktion af nye kemiske stoffer i arbejdsprocessen eller ingredienser i det færdige produkt, der giver anledning til usikkerhed. ”Med en QSAR-analyse kan vi hurtigt give kunderne et godt grundlag for at beslutte, om de skal droppe introduktionen af et kemisk stof, eller om der f.eks. er behov for yderligere tests, inden de går videre. Det sparer ressourcer hos virksomhederne og gør det meget lettere f.eks. at forbedre arbejdsmiljøet eller udvikle sikre produkter,” forklarer Martin Friis-Mikkelsen. Han ser et stort potentiale i den nye database. ”Bare inden for produktion af medicinsk udstyr er behovet enormt. Hvordan sikrer vi f.eks., at børn på neonatalafdelingerne kommer i kontakt med så få skadelige stoffer som muligt fra slanger og andet apparatur? Her er QSAR et helt fantastisk redskab,” siger Martin Friis-Mikkelsen. saxocon.com


DYNAMO_46
To see the actual publication please follow the link above