Page 38

DYNAMO_46

38 INTERVIEW VERDENS MEST CITEREDE KEMIKER Formålet med Nature-artiklen var imidlertid ikke at opnå en ny struktur, men at ændre forskernes tankegang. ”I stedet for at designe projekter, der forlænger eksisterende forskning, bør man tage udgangspunkt i det problem, som man ønsker at løse. Robotterne til plejesektoren er et godt eksempel på det. Vi er startet med udfordringen og har kastet os ud i det, selvom vi i princippet ikke anede noget som helst om området på forhånd.” En afledt fordel er, at projekter, der udspringer af samfundsmæssige behov for løsninger, gør det lettere for industrien at deltage. F.eks. er katalyse og polymerteknologi felter, hvor det i høj grad er industrien, som har været med til at finde løsningerne. For mange centerdannelser Whitesides og Deutch revser desuden tendensen til at lappe på de strukturelle problemer i forskningen ”Når en teknologi kommer til et vist stadie, er det på tide at overlade det videre arbejde til industrien. Universiteternes rolle skal altid være at komme med nye idéer.” GEORG E M . W H I TE S I D E S , P RO F E S S O R , H AVA R D U N I VERS I T Y, U SA ved at oprette tværfaglige programmer og ’centre uden mure’. ”Regeringer og myndigheder ser den type initiativer som håndtag, man kan dreje på for at skrue op og ned for bestemte typer forskning. Men desværre fungerer universiteterne ikke på den måde,” siger Whitesides. Han erkender dog, at kritikken i artiklen måske var lidt firkantet: ”Jeg vil gerne understrege, at der er mange eksempler på centerdannelser, der har virket godt. Når et center har en dygtig ledelse og et klart mål, kan det være en virkelig effektiv og ikke voldsomt dyr måde at opnå fremskridt.” ”Ofte bliver centre imidlertid oprettet, fordi man ønsker et givent problem løst, men uden en idé om, hvilke løsninger man vil gå efter. Så ender det let med, at de deltagende parter egentlig bare udfører den samme forskning, som de hver især laver i forvejen, indtil pengene er brugt op.” Et positivt eksempel finder han i amerikanske Bell Labs, der står bag flere gennembrud inden for teknologi til telekommunikation. ”Bell Labs lykkedes så godt, fordi de på forhånd havde en klar opfattelse af, hvilket mål de skulle nå, og samtidig i hvilken retning de skulle lede efter svarene. Nemlig ved at skifte fra elektronisk dataoverførsel til optisk.” Unge bliver udnyttet, ikke oplært På finansieringssiden er et vellykket amerikansk initiativ National Institutes of Health, som er et tværgående forskningsprogram for sundhedsområdet. ”Her er tale om en langvarig satsning. På den måde bliver dygtige, unge forskere motiveret til at turde satse på sundhedsområdet.” Netop de unge forskeres muligheder betyder meget for George Whitesides. ”Der er en tendens til, at de unge forskere bliver udnyttet til at udføre  Havardprofessoren trak fulde huse, da han holdt forelæsning om ’soft robots’ på DTU i foråret.


DYNAMO_46
To see the actual publication please follow the link above