Page 40

DYNAMO_46

NY SATELLIT SKAL OVERVÅGE ARKTIS DTU har indgået en aftale med Forsvaret om at udvikle, opsende og afprøve en satellit, der skal bruges til overvågningsopgaver i Arktis. Satellitten skal udvikles i samarbejde med virksomheden GomSpace, og den forventes at være klar til opsendelse sidst i 2017. Satellitten, der måler blot 30 x 20 x 10 cm, vil rumme radiomodtagere, der kan opfange positionssignaler fra skibe og fly. Dermed får Forsvaret for første gang sin helt egen satellit, der kan bidrage til overvågningen af Forsvarsministeriets ansvarsområde i Arktis. ”Vi glæder os naturligvis over, at vi for første gang skal samarbejde med Forsvaret og GomSpace om at bygge en dansk satellit, der skal løse nogle meget vigtige opgaver for myndigheder i Danmark og Grønland,” siger institutdirektør på DTU Space Kristian Pedersen og fortsætter: ”DTU har mange års erfaring med både Arktis og satellitter, og det kombineres på fremragende vis i dette projekt. Samtidig er det et forskningsprojekt, der vil være med til at styrke vores teknologiske forskning og vores viden om Arktis, hvor vi også arbejder med en række andre rum- og jordbaserede monitoreringssystemer til bl.a. klima- og miljøformål.” Kristian Pedersen, institutdirektør, DTU Space, kp@space.dtu.dk Svinesygdom kan koste dyrt Beregninger viser, at det kan koste i omegnen af 2,5 mia. kr., hvis f.eks. en lastbil fra udlandet medbringer en virus, der smitter danske svin med afrikansk svinepest. En ny simuleringsmodel, som er udviklet på DTU Veterinærinstituttet, kan vise, hvordan og hvor hurtigt svinesygdommen afrikansk svinepest vil sprede sig, og hvad de økonomiske omkostninger vil være af et sygdomsudbrud. Modellen er et vigtigt led i det danske sygdomsberedskab. Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom hos svin. Den har endnu aldrig været konstateret i Danmark, men den er ikke længere væk end de østeuropæiske lande, så det er vigtigt at have et godt Tang og muslinger med potentiale DTU Aqua har udarbejdet en rapport, som viser, at en øget produktion af såkaldt blå biomasse – f.eks. tang og muslinger – har en positiv indvirkning på havets økosystem. Både tang og muslinger kan nemlig produceres uden tilsætning af foder og gødning. Muslinger kan f.eks. bruges til foder til svin og høns, og tang kan blive en ny ret på fremtidens spiseborde. Download rapporten om blå biomasse her: l.dtu.dk/xm83 Vindtunnel i verdensklasse bliver opført i Roskilde Før sommerferien blev første spadestik taget til at bygge en helt unik national vindtunnel på DTU Risø Campus i Roskilde. Vindtunnellen, der ventes færdig i foråret 2017, skal bidrage til, at Danmark kan bibeholde og styrke sin førerposition inden for forskning i vindenergi. Vindtunnellen bliver unik i verden både på grund af dens størrelse, og fordi den gør det muligt at kombinere målinger af aerodynamik og støj, og endelig på grund af dens høje strømningshastigheder. Man vil f.eks. kunne udsætte en del af en møllevinge for vindstyrker på op til 105 m/sek. eller 378 km/t. Det svarer til tre gange orkanstyrke. Vinden i tunnellen bliver skabt af en gigantisk blæser med en diameter på 4,7 meter. Testsektionen bliver desuden indkapslet i et lyddødt rum for at undgå refleksioner og for at absorbere støj, så man også kan bruge vindtunnellen til at teste, hvor meget støj der skabes af en vindmøllevinge. Vindtunnellen er finansieret af staten, DTU og Region Sjælland. Se en model af vindtunnellen, og læs mere her: l.dtu.dk/m2b6 Seniorforsker Christian Bak, DTU Vindenergi, chba@dtu.dk Morten Garly Andersen, Tom Nervil, Line Reeh, Marianne Vang Ryde beredskab, hvis uheldet er ude, og smitten f.eks. skulle komme med en svinetransport derfra. Sygdommen spredes ikke kun gennem luften i en enkelt besætning, men også mellem besætninger over større afstande via personkontakt eller ved flytning af dyr. Data fra forsøg med spredning af sygdommen i små grupper af svin integreres derfor først i en model, der simulerer smitte inden for en besætning. Dernæst anvendes de i en større model, der simulerer spredning mellem flere besætninger. På den måde kan man forudsige størrelse og varighed af et udbrud og de deraf følgende omkostninger. Modellen er baseret på resultater fra forsøg med den virusstamme, der florerer i Østeuropa, og den opdateres løbende med nye data, efterhånden som flere eksperimentelle forsøg afsluttes og publiceres. ”De foreløbige simuleringer tyder på, at et udbrud af afrikansk svinepest i den danske svinepopulation vil have et begrænset omfang med tre smittede besætninger og en varighed på 28 dage. Epidemiens varighed er beregnet som tiden, fra den første besætning diagnosticeres, til den sidste smittede er slået ned. Men der vil gå yderligere to til tre måneder, før Danmark igen kan opnå status som fri for ASF,” siger seniorrådgiver ved DTU Veterinærinstituttet Anette Boklund, som har stået i spidsen for den nye model. Simuleringen viser således, at det samlede tab i form af udgifter til bekæmpelse og ikke mindst mistede eksportindtægter ved et udbrud af afrikansk svinepest vil blive ca. 2,5 mia. kr. Anette Boklund, seniorrådgiver, DTU Veterinærinstituttet, anebo@vet.dtu.dk 40 FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING NYHEDER


DYNAMO_46
To see the actual publication please follow the link above