Page 5

DYNAMO_46

DYNAMO 46 09 16 DTU 05 ”Danmarks status som verdens eneste land stort set uden plasmacytose har været en væsentlig del af forklaringen på Minkproduktion Danmark er en af verdens største producenter af minkskind med en årlig produktion på 18,6 mio. skind. Minkskind udgør 1/3 af den samlede danske eksport til Kina og Hongkong og er den varegruppe i den danske eksportstatistik, der har den største verdensmarkedsandel, p.t. omkring 30 procent. 6.000 mennesker er direkte beskæftiget med minkavl i Danmark. De danske minkavlere producerer de bedste minkskind i verden og får en højere gennemsnitlig skindpris end konkurrerende minkavlere. hvalpene, mindre kuld og dårligere skindkvalitet pga. misfarvning af pelsen. Derfor har Dansk Pelsdyravlerforening – også kendt som Kopenhagen Fur – gennem de seneste årtier brugt mange ressourcer på at bekæmpe sygdommen med rutinemæssige kontrolblodprøver af dyrene og konsekvent sanering af inficerede farme. Og indsatsen har båret frugt. ”Danmarks status som verdens eneste land stort set uden plasmacytose har været en væsentlig del af forklaringen på den succes, vores branche har opnået,” forklarer Leif Bruun, direktør for de faglige afdelinger i Kopenhagen Fur, herunder Kopenhagen Diagnostik. Han vurderer, at Kopenhagen Fur har en konkurrencemæssig fordel ved at være plasmacyto- sefri, som har en værdi af omkring en mia. kr. pr. år. Udbrud i Holstebro Men pludselig sidste sommer udbryder det, Leif Bruun kalder en katastrofe for de danske minkavlere. Mere end 200 minkfarme i et område omkring Holstebro får konstateret plasmacytose i løbet af Danske minkskind er kendt for at have verdens højeste kvalitet. den succes, vores branche har opnået” L E I F B R U U N , D I RE C TO R , KOPENHAG E N F U R


DYNAMO_46
To see the actual publication please follow the link above