Page 9

DYNAMO_46

UDDANNELSE NYHEDER DTU 09 Global undervisning i antibiotikaresistens Studerende fra hele verden har nu adgang til DTU’s ekspertise inden for antibiotikaresistens. DTU Fødevareinstituttet udbyder nemlig kurset ’Antimicrobial resistance – theory and methods’ på den verdensomspændende onlinekursusportal Coursera. Her kan alle få adgang til den nyeste viden om, hvordan bakterier udvikler resistens, og hvordan testmetoder virker. Siden kurset blev åbnet i juni, har mere end 3.500 studerende fra hele verden tilmeldt sig kurset, der består af en række moduler med video-forelæsninger, opgaver og quizzer. Hele forløbet strækker sig over fem uger, og der er løbende ny kursusstart, så nye studerende kan hoppe på. Det er gratis at deltage i onlinekurset, men hvis man ønsker et kursusbevis, skal man betale et gebyr, ligesom man skal bestå en række quizzer. Se mere på kortlink.dk/muvg Lina Cavaco, seniorforsker, DTU Fødevareinstituttet , licav@food.dk LEDERE BLIVER KLÆDT PÅ TIL VÆKST Hvordan sikrer man sig, at ens virksomhed konstant udvikler sig, og at medarbejderne har rammerne til at skabe nye produkter og serviceydelser, sideløbende med at man har ansvaret for, at den daglige drift fungerer optimalt, og at omkostningerne ikke stiger, men snarere falder? Det skorter ikke på udfordringer for dagens virksomhedsledere. Det er disse udfordringer, der tages fat i på DTU Business’ kursus ’Managing for Growth’. Det intensive kursus er tilrettelagt som en mini-MBA, der strækker sig over fire måneder. Professorer fra DTU Business samt internationale eksperter fra andre anerkendte uddannelsesinstitutioner står for undervisningen, som tager udgangspunkt i reelle businesscases fra deltagernes egne virksomheder. Kurset henvender sig til ledere med mindst fem års ledelseserfaring. Der starter et nyt hold i midten af januar 2017. Tilmeldingsfristen er 18. november 2016. Se mere på business.dtu.dk/mfg 10 år med nordiske uddannelser Den strategiske alliance Nordic Five Tech fejrede i juni sit 10 års jubilæum. Alliancen består af de førende tekniske universiteter i Norden, og den har flere successer at fejre. Blandt andet udbyder den nu fem fælles kandidatuddannelser, som alle ligger inden for områder, hvor partneruniversiteterne har stærke kompetencer, f.eks. inden for bæredygtig energi, maritim teknologi, miljøteknologi, polymerteknologi og ’cold climate engineering’. De studerende læser to år på to af de fem universiteter, og erhverver dermed en ’double masters degree’ fra begge universiteter. Se mere på nordicfivetech.org Se film om uddannelsen i ’cold climate engineering’ her: kortlink.dk/n364 Se film om uddannelsen i ’maritime engineering’ her: kortlink.dk/n365 FULDT HUS PÅ DTU Igen i år har DTU oplevet en markant stigning i antallet af unge, der gerne vil læse til ingeniør. I alt 2.182 unge har fået tilbudt en studieplads på en af DTU’s 33 uddannelser. Heraf 1.041 på professionsbacheloruddannelsen til diplomingeniør og 1.141 på bacheloruddannelsen til civilingeniør. Det svarer til en stigning på 7 procent i forhold til sidste år. DTU har siden sidste år etableret 140 nye studiepladser, både ved at oprette nye uddannelser og ved at udvide kapaciteten på de mest populære studieretninger. Blandt de mest søgte uddannelsesretninger er den internationale bachelorretning General Engineering, som da også kræver det absolut højeste gennemsnit, nemlig 10,8. Se alle optagstal og adgangskvotienter her: l.dtu.dk/9c12 Studerende reparerer hospitalsudstyr i Nepal Når hospitaler og virksomheder donerer medicinsk udstyr til hospitaler i ulande, er der risiko for, at det enten ikke virker, eller at modtagerne ikke forstår at bruge det, da der måske mangler tekniske vejledninger og manualer. Det vil den verdensomspændende organisation Engineering World Healths lokalafdeling på DTU råde bod på. Her i sommer har organisationen f.eks. sendt ti DTU-studerende fra bl.a. uddannelsesretningen Medicin og Teknologi til Nepal for at hjælpe med at vedligeholde og reparere teknisk udstyr på landets hospitaler. Organisationen organiserer også ’repair workshops’ på DTU, hvor hospitalsudstyr bliver gennemgået og repareret, før det sendes ud i verden. Engineering World Health er en verdensomspændende organisation, og lokalafdelingen på DTU har omkring Miriam Meister, Caroline Jakobsen, Louise Simonsen, Astrid Degerbøl Mikkel Adsbøl, EWH DTU Nepal Summer Institute 2016, Mikal Schlosser 50 medlemmer. Se mere på ewh.dtu.dk


DYNAMO_46
To see the actual publication please follow the link above