Page 17

DYNAMO_47

VIND DYNAMO 47 12 16 17 Vindskanneren kan blive for vindindustrien, hvad røntgenfotografiet blev for den medicinske verden. For første gang er det muligt at få et detaljeret billede af de komplekse og indtil nu stort set usynlige turbulente vindstrømme i og omkring vindmølleparker. Ved at kombinere vores viden og den nye infrastrukturfacilitet kan vi bogstavelig talt tænde lyset i den sorte boks, som vindressourcerne på mange måder stadig er. D R . S TEPHAN BART H , A D M I N I STRERE N D E D I REKTØ R I FORW I N D , C E NTE R FOR VINDENERG I FORS K N I N G FO R U N I VERS I - TE TE R N E I O L D E N B U RG , H A N N OVE R O G B RE M E N . FORWIND E R E N A F E U - PART N E R N E I W I N D S C A N N E R . E U - KONSORT I E T. tilbagespredte lys kan vindskannerne derfor bestemme vindens hastighed i målepunktet. Ét målepunkt er imidlertid ikke nok til at give et billede af hele vindfeltet, så professor Torben Mikkelsen og hans kolleger arbejdede på at udvikle en metode til at skanne vinden i tre dimensioner med tre samtidigt styrbare lasere. Arbejdet resulterede i en original idé til, hvordan man ved hjælp af to prismer anbragt på drejelige akser kunne afbøje de fokuserede laserstråler. Det er den ide, der blev patenteret og som nu er realiseret i flere forskellige typer af vindskannere. Short-range-vindskannerne, der i dag har en rækkevidde på op til 300 meter, placeres på jorden og skanner rundt omkring vindmøllen. Skanningen giver detaljeret viden om, hvad der sker, når vinden vekselvirker med møllerotoren, og med denne viden kan man så evaluere og forbedre de computermodeller, man bruger til at simulere belastninger og kontrol, og i det hele taget optimere møllerne. I nogle situationer, f.eks. i forbindelse med havmøller, er 300 meter dog ikke nok. Så DTU-forskerne har også udviklet en såkaldt long-range-vindskanner med en rækkevidde på 5 til 10 km. I modsætning til short-range- skannerne bliver den ikke fremstillet på DTU. Selve det styrbare skannerhoved er udviklet på universitetet, men vindlidaren produceres og markedsføres af det franske firma Leosphere. Og endelig har WindScanner- teknologien fundet anvendelse i en DER ER 4.800 VINDMØLLER I DANMARK. DET SVARER TIL EN VINDMØLLE PER CIRKA 1.000 DANSKERE. KILDE: WINDPOWER.ORG såkaldt SpinnerLidar, der installeres enten foran vingerne i rotoren eller bag vingerne på nacellen. Måler man således slipstrømmen bag ved møllen, kan man få viden om, hvor meget rotoren har blokeret vindfeltet, og hvor meget turbulens der dannes i møllens kølvand. Og det er nyttigt, når man skal planlægge, hvordan møllerne i en vindmøllepark skal placeres og styres i forhold til hinanden for at få mindst mulig belastning og dermed længst mulig levetid. Byg selv, eller rekvirér den mobile vindskanner 3D-måleteknikken er nu en efterspurgt vare langt ud over Danmarks grænser, bl.a. takket være placeringen på det europæiske roadmap. Flere europæiske lande er blevet WindScanner-partnere og arbejder nu på at opbygge deres nationale udgaver af vindskannerne efter DTU’s oprindelige design med


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above