Page 20

DYNAMO_47

20 KIG INDEN FOR PÅ DTU NMR-LABORATORIUM Nye faciliteter til NMR-spektroskopi DTU’s nye NMR-center er en central infrastruktur, som giver adgang til state-of-the-art NMR-spektrometre. Centret ligger i en ny bygning ved DTU Kemi i Lyngby og er netop taget i brug. NMR-spektroskopi er en af de mest informationsrige analytiske teknikker til specifikt at bestemme et givent stofs struktur. Analysemetoden har næsten ubegrænsede anvendelser blandt andet inden for kemi og biologi. Centret stiller faciliteterne til rådighed for DTU-forskere og eksterne akademiske og industrielle partnere, som gør brug af NMR-spektroskopi i deres forskning. Villum Fonden har bidraget med 16 mio. kr. til centrets to nye NMR-spektrometre. Derudover huser bygningen yderligere et spektrometer, som er doneret af Carlsberg.


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above