Page 24

DYNAMO_47

24 SPINOUT-VIRKSOMHED OPTISKE SENSORER DYNAMO 47 12 16 også langt mere holdbare og pålidelige på sigt,” forklarer Rune Brincker og fortsætter: ”Hvis vi ser lidt frem i tiden, tror jeg, at det er netop denne teknologi, der vil blive brugt, fordi den er bedre opbygget med færre komponenter. Samtidig forventer jeg, at sensorerne bliver meget nøjagtige og dog stadig billige.” At leve op til disse forventninger er netop strategien for CEKO. Virksomhedens to stiftere, Kasper Reck-Nielsen og Christian Østergaard, kommer begge fra DTU Nanotech, hvor teknologien bag de nye sensorer er udviklet og patenteret. En følsom chip ”I vores sensor har vi kombineret nogle eksisterende teknologier som fiberoptik og chipteknologi, og dernæst har vi givet teknologierne et tvist, så vi kan opnå en højere følsomhed, samtidig med at prisen holdes nede,” forklarer Christian Østergaard. Sensoren er baseret på et princip, som bygger på en nanostruktur, der kaldes Bragg Grating. Det går ud på, at man lader hvidt lys passere forbi nogle små strukturer, der reflekterer lyset i bestemte farver (bølgelængdeområder). I stedet for at måle på intensiteten eller mængden af lys, der kommer igennem en fiber, måler man på ændringer i farven af det lys, der reflekteres tilbage. Det smarte ved dette er, at man så kan sætte flere sensorer på en fiber og skabe et sensornetværk, fordi hver sensor reflekterer et bestemt bølgelængdeområde, mens resten af lyset får lov til at passere igennem. En ændring i vibration vil altså kunne aflæses som en ændring i den farve lys, som reflekteres. Bremser lyset ”Fiber Bragg Grating-teknologien har man kendt i mange år, men det nye og interessante ved vores sensor er, at vi har fundet en metode til at presse lyset sammen, når det passerer igennem vores chip, så det er lysets hastighed, der ændres, og ikke afstanden mellem de små strukturer. Det gør faktisk vores sensor 1.000 gange mere følsom end eksisterende optiske sensorer. Vi har altså en følsom sensor, der samtidig er så robust, at den kan sidde på virkelig udsatte steder i barske miljøer. Det er denne kombination, der åbner til nye markeder, hvor sensorer endnu ikke har vundet indpas,” fortæller Kasper Reck-Nielsen. Vigtige data til vindindustrien Men faktisk er det slet ikke olie- og gasindustrien, virksomheden har i tankerne som primær aftager af de nye sensorer. Det er derimod vindindustrien. For tænk, hvor meget værdifuld viden man kan få, hvis man placerer sensorer på vingerne af de store offshoremøller, som så kan sende realtime data tilbage til land, mens møllen producerer strøm. ”Ændringer i vingernes vibrationsmønstre kan afsløre små uregelmæssigheder på vingen og advare om, at det er tid til et servicebesøg, før det får alvorlige konsekvenser for driften. Sensorerne vil også kunne bruges til at advare om f.eks. overisning. I det hele taget vil man ved at monitorere kørslen med kontinuerlige målinger kunne optimere produktionen markant,” forklarer Kasper Reck-Nielsen. Indtil nu har det slet ikke været på tale at sætte sensorer på selve vingerne, bl.a. fordi en elektrisk sensor tiltrækker lyn, som risikerer at beskadige vingen eller ødelægge hele møllen. Med disse sensorer uden metal og elektriske komponenter åbner sig derfor en ny verden. CEKO samarbejder i øjeblikket med DTU Vindenergi og flere af verdens største vindmølleproducenter om at gennemføre langtidstests af sensorerne på vindmøller. Målet er, ifølge Kasper Reck-Nielsen, at der om fem år sidder en håndfuld af sensorerne på hver tredje nye vindmølle. Dvs. en CEKOs sensor er 1.000 gange mere følsom end eksisterende optiske sensorer, fordi den er baseret på en ny metode til at presse lys sammen og sende det gennem en chip. ”Hvis man skal have noget, der virkelig er robust, skal man lave det meget enkelt.” R U N E B R I N C KE R , FORS K N I N G S LE D E R , D T U ’ S C E NTE R F O R O L I E O G G A S


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above