Page 25

DYNAMO_47

DTU 25 produktion på omkring 1.000 sensorer om måneden alene til vindmølleindustrien. Trykmåling i oliebrønde Der er flere anvendelsesområder, som CEKO vil undersøge. Vinger på fly er et af de oplagte steder, sensorerne kan bruges. Men teknologien muliggør også andre typer sensorer end vibrationsmålere (accelerometre) og dermed mange forskellige applikationer. ”Vi er lige nu i gang med at teste en sensor til måling af tryk i oliebrønde. Her er der tale om en sensor, der skal måle langt nede under jorden i temperaturer på flere hundrede grader og ved ekstremt højt tryk. Samtidig skal den kunne tåle en skylning med saltsyre,” forklarer Kasper Reck- Nielsen. Testen ser faktisk lovende ud, så Kasper Reck-Nielsen og Christian Østergaard ser lyst på fremtiden for CEKO, og de bakkes op af Rune Brincker: ”Hvis man skal have noget, der virkelig er robust, skal man lave det meget enkelt. CEKOs sensor er enkelt bygget op, og den er samtidig baseret på en teknologi, som har et kæmpe potentiale, og som jeg forventer, vil kunne konkurrere med traditionelle sensorer på nøjagtighed inden for en overskuelig fremtid.” SÅDAN VIRKER EN OPTISK SENSOR En fiberoptisk sensor virker ved, at man sender lys fra en laser gennem en fiber og i tilfældet med CEKOs sensorer også gennem en specielt designet chip. Chippens egenskab ændrer lyset som funktion af f.eks. vibrationer eller tryk. Det ændrede lyssignal sendes tilbage til et spektrometer, som aflæser signalet og oversætter det til data, som kan behandles i en computer. I stedet for at måle på intensiteten eller mængden af lys, der kommer igennem fiberen, måler man på farven af det lys, der reflekteres. Det smarte ved dette er, at man kan sætte flere sensorer på en fiber og dermed lave et sensornetværk, fordi hver sensor reflekterer et bestemt bølgelængdeområde, mens resten af lyset får lov til at passere igennem. En ændring i vibration vil altså kunne aflæses som en ændring i den farve lys, som reflekteres. Refleksionen af lys i bestemte farver skabes ved at sende lyset igennem nogle små gitre i nanostørrelse, der sidder med en bestemt periodisk afstand. I industrien benyttes dette i såkaldte Fiber Bragg Grating-sensorer. Idéen er, at hvis lys rammer en periodisk struktur, vil lyset gå i resonans, når det rammer strukturen. Herved bliver en bestemt bølgelængde reflekteret tilbage – den, der præcis passer til perioden Λ. Hvis man trækker i fiberen, forlænger man perioden, og så får man en anden bølgelængde og dermed en anden farve reflekteret tilbage. Dette kan beskrives ved denne formel: λB=2neff Λ Men i CEKOs sensor sendes lyset igennem en chip, som presser lyset sammen, når det passerer igennem chippen. Dermed ændres dets hastighed. Det er altså neff i formlen, der ændres, og ikke Λ, og det er det, som gør sensoren langt mere følsom. CEKO Sensors ApS CEKO er en nystartet virksomhed, som producerer optiske sensorer baseret på forskning og to patenter fra DTU Nanotech. De første sensorer, som er solgt, er vibrationsmålere (accelerometre), men andre typer sensorer er under udvikling. Virksomheden er grundlagt af Kasper Reck-Nielsen og Christian Østergaard og blev officielt en realitet den 1. maj 2015 takket være en investering fra Syddansk Teknologisk Innovation. CEKO har adresse i DTU’s forskerpark Scion DTU i Lyngby tæt på fabrikationsfaciliteterne i DTU Danchip, hvor sensorerne nu er sat i produktion. Læs mere på www.cekosensors.com De første aftagere af CEKOs sensor er olie- og gasindustrien. Men også for vindindustrien vil den være værdifuld.


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above