Page 30

DYNAMO_47

30 INTERVIEW POLYMERER tionsprocesser vil være effektive. Imidlertid er det min klare overbevisning, at man kan finde nye processer, hvor tilstedeværelsen af ilt ikke blot er mindre problematisk, men direkte gavnlig. Man må huske på, at produktionen af PE og PP er blevet optimeret over mere end 80 år, mens forskningen i biopolymerer kun har fundet sted i det seneste årti. Der er al mulig grund til at forvente, at prisen vil komme ned, i takt med at der findes mere effektive processer.” Til gengæld er en lavere pris absolut nødvendig, mener Frank Bates: ”Man kan nu engang ikke tvinge folk til at betale en højere pris for et produkt, selvom det er mere miljøvenligt.” Tyggegummi førte til ny erkendelse Frank Bates deltager selv i bestræbelserne gennem sit engagement i Center for Bæredygtige Polymerer ved University of Minnesota. ”I min egen forskningsgruppe udfører vi grundforskning. Men jeg understreger altid for mine studerende, at vi skal have et øje for praktiske anvendelser. I øvrigt går dette begge veje. Ny teori fører til nye anvendelser, men det sker også, at anvendelser inspirerer til ny teori.” Et aktuelt eksempel er et samarbejde med virksomheden Wrigley, der fremstiller tyggegummi. ”Vores mål var at undersøge, om vi kunne udvikle tyggegummi, der ikke klæber til fortove og lignende overflader, når det bliver spyttet ud, og som dermed er lettere at fjerne.” Projektet har endnu ikke har udmøntet sig i en ny type tyggegummi på markedet. Men det skyldes udelukkende, at virksomheden på nuværende tidspunkt mangler et økonomisk incitament til at ændre produktionen. Det er nemlig langt fra sikkert, at forbrugerne vil være parate til at købe et mere miljøvenligt produkt. Men set fra et videnskabeligt synspunkt har projektet været en succes. Der er udtaget fire patenter og indhentet ny grundlæggende viden. I forbindelse med tyggegummiprojektet har Frank Bates og hans kolleger fundet såkaldte kvasikrystaller i polymererne. Kvasikrystaller er selvorganiserede partikler, som på én og samme tid udviser egenskaber som fast stof, som man kender det i krystaller, og væskelignende egenskaber. ”Vi blev forbløffede over det mønster, vi så på vores røntgenoptagelser af vores sammensmeltede copolymerer. Det ledte os til ny indsigt i det fænomen, der kaldes symmetribrydning, og som er fundamentalt inden for materialeforskning. Fænomenet symmetribrydning er et nøglebegreb inden for smeltede metaller og legeringer.” Fik eksperimenter udført i Danmark Interviewet til Dynamo finder sted i forbindelse med Frank Bates’ H.C. Ørsted-forelæsning på DTU. Invitationen var en udløber af et langvarigt dansk-amerikansk samarbejde. ”Kristoffer Almdal (som i dag er professor ved DTU Nanotech, red.) var min første postdoc. Han og jeg har bogstavelig talt bygget mit laboratorium sammen. Vi har holdt fast i samarbejdet, efter at Kristoffer rejste hjem til Danmark. I en række år var han også behjælpelig med at skaffe min forskningsgruppe tid på den daværende danske facilitet for neutronstråling ved forsøgsreaktoren DR3 på DTU Risø Campus.” For den udenforstående kan det måske undre, at en amerikansk forsker søger helt til Danmark for at få tid på et forskningsanlæg. ”Neutronstråling er en meget knap ressource,” forklarer Frank Bates. ”Strålingen skal enten komme fra en atomreaktor eller et særligt spaltningsanlæg. Hverken sikkerhedsmæssigt eller økonomisk er nogen af de to løsninger inden for rækkevidde for et universitet. I hele USA har vi kun to anlæg. De bliver begge drevet som natioFrank S. Bates har et årelangt samarbejde med DTU Nanotech. Hans forelæsning på DTU, som fandt sted i september 2016, er en udløber af dette samarbejde. COPOLYMERER Copolymer (som f.eks. plast) er dannet ved polymerisation af to eller flere forskellige monomere forbindelser, til forskel fra en homopolymer, der er dannet ved polymerisation af én monomer. Der er et meget stort antal teoretiske muligheder for dannelse af copolymerer; mange udmærker sig ved særlige egenskaber og har derfor fået stor samfundsmæssig betydning. Nogle eksempler er butadien-styren copolymerer (SB-gummi, ’syntetisk gummi’), isobutylen-isopren copolymerer (butylgummi), vinylidenklorid-vinylklorid copolymerer (f.eks. husholdingsfilm) og acrylonitril-vinylacetat copolymerer (Orlon-fibre til beklædning). KILDE: GYLDENDAL’S DEN STORE DANSKE


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above