Page 33

DYNAMO_47

DYNAMO 47 12 16 DTU 33 Lydkvaliteten til en koncert bliver ofte bedømt af både anmeldere og publikum, og der kan falde hårde domme i den anledning. De færreste er dog klar over, at der ligger avanceret forskning bag optimering af lyden i koncertsalene. ”Mange spillesteder skal kunne afholde koncerter inden for flere forskellige musikgenrer, både klassisk og rytmisk musik. Men der er helt forskellige krav til klangen i salen, afhængigt af hvilken musikgenre der er tale om. Den klassiske musik kræver lang efterklang, mens det er lige modsat for den rytmiske musik. Så de store pop- og rockbands fremtræder bedst til koncerter, hvis navnlig de laveste frekvenser og dermed bastonerne har en kort efterklangstid,” fortæller Niels Werner Adelman-Larsen. Han står bag virksomheden Flex Acoustics og har siden sin studietid på DTU forsket i akustik til rytmisk musik og i, hvordan membraner kan anvendes til at absorbere lyd på spillesteder for at give optimale forhold for de lave frekvenser i den rytmiske musik. Forskningssamarbejde Niels Werner Adelman-Larsen er indtil videre den eneste i verden, der har beskæftiget sig så indgående med området, og han er i dag en internationalt anerkendt forsker og specialist, der deltager med oplæg på konferencer verden over, ligesom han bliver konsulteret om råd til indretning af spillesteder med variabel akustik. ”Min forskning resulterede tilbage i 2010-11 i en række anbefalinger for indretning af musiksteder, der præsenterer forstærket, rytmisk musik. Disse anbefalinger er sågar blevet en del af Norsk Standard og bruges også flittigt i andre lande, hvilket jeg er meget stolt over.” Niels Werner Adelman-Larsens akustikforskning sker i tæt samarbejde med forskere på DTU Elektro, heriblandt med lektor Cheol-Ho Jeong, der bl.a. står for statistikanalyser og for at gennemføre tests i universitetets klangkammer-laboratorium. Cheol-Ho Jeong uddyber: ”Forskningen i akustik i klassiske koncerthaller er forholdsvis omfattende, men vi er ikke så mange, der interesserer os for akustikken på musiksteder for jazz, pop og rock. Det er underligt, da det på ingen måde er proportionelt med antallet af spillesteder og afholdte koncerter inden for de to musikområder,” siger han. Kæmpemembran dæmper vibrationer Niels Werner Adelman-Larsen er dog ikke kun forsker. Der bor også en Ole Opfinder i ham. Derfor har han grundlagt Flex Acoustics’ rørformede membraner blev sat op, da boybandet One Direction spillede i Amsterdam Arena i 2014. virksomheden Flex Acoustics og udviklet en oppustelig membran til brug i koncertsale. Membranen gør variabel absorption af de lave frekvenser i musikken mulig. Populært sagt er hans opfindelse udformet som en stor, svævende luftmadras, udarbejdet i meget tyndt brandhæmmet plastik med en høj indre dæmpning, der æder vibrationerne i koncertsalen. Når salen skal anvendes til klassisk musik, lukkes luften ud af membranen, så der bliver en længere efterklangstid, som er ønsket i denne musikgenre. Omvendt pustes absorbenten op, når der afholdes en rytmisk koncert. Membraner fra Flex Acoustics er bl.a. blevet brugt ved Eurovision Song Contest i København i 2014 og er solgt til flere internationale koncerthuse, bl.a. i Dubai, Kuwait og Korea. Og i sommeren 2016 sørgede membranerne for perfekt lyd til en stor koncert med popikonet Rihanna på Amsterdam Arena. Niels Werner Adelman-Larsen er hverken færdig med sin forskning eller med at forfine sit produkt. ”Det er min interesse og kærlighed til musik og den gode lyd, der driver værket. Jeg er selv gammel musiker og har turneret land og rige rundt med mit band og ved af egen erfaring, hvor stor forskel der er på spillestedernes akustik, og hvad det betyder for den samlede musikoplevelse,” siger Niels Werner Adelman-Larsen. Cheol-Ho Jeong, lektor, DTU Elektro, chj@elektro.dtu.dk Læs mere om Flex Acoustics på flexac.com Flex Acoustics’ membraner kan tilpasses, så de optimerer akustikken til såvel klassisk som rytmisk musik. ”Det er min interesse for og kærlighed til musik og den gode lyd, der driver værket.” N I E LS WERNER ADELMANN-LARS E N , A KU S T I K FORSKE R O G O P F I N D E R


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above