Page 35

DYNAMO_47

DYNAMO 47 12 16 DTU 35 Internationalt samarbejde om spildevandsanalyse Sewprof er et forsknings- og uddannelsesnetværk med 16 institutioner fra en række europæiske lande: Danmark, Storbritannien, Belgien, Tyskland, Holland, Norge, Schweiz, Portugal, Spanien og Italien. Med støtte fra EU startede Sewprof i 2012, og hovedformålet var at udvikle en ny tilgang til lokal sundhedsovervågning baseret på spildevandsanalyser. Tilgangen har været tværfaglig med eksperter inden for analyse- og miljøvidenskab, matematisk modellering, farmakologi, toksikologi samt social- og sundhedsvidenskab og ingeniører med kendskab til vand og epidemiologi. SPORER STOFMISBRUG I KLOAKVAND I weekenderne topper det europæiske kokainforbrug i London og Amsterdam. I samme tidsrum er vores nordiske naboer i Oslo europæiske stormestre inden for metamfetamin. København har en syvendeplads som sin højeste placering på den europæiske hitliste over weekendernes stofmisbrug, og det er inden for kategorien ecstasy. Men selvom ecstasy er mere udbredt i København end i de fleste europæiske byer, er det dog ikke københavnernes foretrukne stof: Det er kokainen – forbruget er dog langt under det halve af det niveau, man finder i London. Der er forskel på europæernes foretrukne partystoffer målt som forbrug i milligram per 1.000 indbyggere. Der er tale om estimater baseret på spildevandsanalyser, som i 2015 blev indsamlet i 44 byer i 18 europæiske lande. Stofferne ender i spildevandet, når borgerne går på toilettet og udskiller dem via urinen. Spildevandsdataene fra de 44 europæiske byer indgår i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrugs (EMCDDA) arbejde med at følge udbredelsen af narkotiske stoffer i Europa. Metoderne til at estimere et samfunds stofmisbrug er dog stadig i sin vorden og endnu behæftet med stor usikkerhed. Det arbejder det internationale forskningsprojekt Sewprof, med deltagelse af DTU Miljø, på at forbedre. Synkron indsamling af kloakvand Indsamlingen af spildevand fra byerne er sket i stort koordinerede aktioner, hvor der var fuldstændig synkronicitet helt ned på antal vandprøver, dato og klokkeslæt. De danske vandprøver er blevet samlet ind ved rensningsanlægget Lynetten i København med hjælp af lektor Benedek Plósz og Vandprøver fra rensningsanlægget Lynetten i København indgår i overvågningen af narkotikaforbruget i Europa.


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above