Page 36

DYNAMO_47

36 SPILDEVANDSANALYSE NY FORSKNINGSDISCIPLIN ph.d.-studerende Pedram Ramin fra DTU Miljø. Plósz har arbejdet med det spirende fagområde ’wastewater-based epidemiology’ i knap ti år, og siden 2010 er hans arbejde foregået på DTU. Bidraget med spildevandsanalyser til EMCDDA er sket i regi af Sewprof, hvor Plósz ud over at have udviklet indsamlingsmetoderne også har udviklet de matematiske modeller, der anvendes til at estimere de kemiske stoffers reaktioner og transformation i kloakken. ”I Sewprof-projektet har vi arbejdet på at reducere usikkerhederne, når vi estimerer stofmisbrug gennem spildevandsanalyse. En vigtig del af det er at vide, hvad der foregår med stofferne, mens de opholder sig i kloakken,” forklarer Benedek Plósz. Spildevandsanalyser kan bruges til meget andet end at estimere narkomisbrug. De rummer også potentialet til at følge udviklingen i f.eks. medicin- og antibiotikaforbrug, i pesticidudsondring og til at måle den generelle sundhedstilstand hos en gruppe borgere. Men det kræver vel at mærke, KOKAINFORBRUGET ER HØJERE I VEST- OG SYDEUROPÆISKE LANDE, MENS AMFETAMIN ER MERE FREMHERSKENDE I NORGE SAMT DET CENTRALE OG ØSTLIGE EUROPA. KILDE: EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT, 2016, DET EUROPÆISKE OVERVÅGNINGSCENTER FOR NARKOTIKA OG NARKOTIKAMISBRUG (EMCDDA). forbrug. Men disse fremgangsmåder skjuler et stort skyggetal, som spildevandsanalyser kan hive frem i lyset. Komplicerede udregninger ligger bag Lige så enkelt som det lyder at gå via kloakken for at få et overblik over stofmisbrug i europæiske storbyer, lige så komplicerede er de bagvedliggende udregninger, der har krævet udvikling af nye statistiske værktøjer og matematiske modeller, der tilsammen giver et estimat på, hvor meget stof der er blevet konsumeret. ”Når stoffet udskilles fra menneskekroppen, sker der yderligere en kemisk nedbrydning i kloakken. Derfor leder vi ikke efter ecstasy eller kokain i spildevandet, men efter nedbrydningsstofferne fra dem. I vores forskning har vi haft særligt fokus på at undersøge stoffernes reaktionsforløb, dvs. de forskellige Forskere på DTU Miljø opstillede en forsøgskloak for at simulere forholdene i de københavnske kloakker. Ph.d.-studerende Pedram Ramin indsamler spildevand på Lynetten til at opbygge en kunstig kloak på DTU Miljø. at der udvikles andre matematiske modeller, da der er tale om at følge helt andre stoffer og deres reaktionsforløb i kloakkerne. Spildevand afslører skyggetal EMCDDA kalder spildevandsanalyser for en fremadstormende videnskabelig disciplin, der kan fremskaffe informationer, som ellers er svært tilgængelige: ”Overvågning af narkotikamisbrug er svært på grund af misbrugets skjulte og komplekse natur. Spildevandsanalyser ser lovende ud i forhold til at komplementere nuværende metoder til at måle stofmisbrug,” skriver EMCDDA i rapporten ’Assessing illicit drugs in wastewater’ og uddyber: ”Spildevandsanalyse har nogle klare fordele i forhold til andre metoder som selvrapportering, fordi det er muligt at identificere det sande omfang af de forskellige stoffer, der indtages, hvilket har stor betydning, da brugerne ofte ikke kender den præcise blanding af stoffer, som de har indtaget.” Oftest estimeres omfanget af misbrug og stoffer ud fra politiets beslaglæggelser, socialrådgiveres og lignende kontaktpersoners berøring med borgerne samt borgernes selvrapporterede


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above