Page 37

DYNAMO_47

DYNAMO 47 12 16 DTU 37 den rigtige sammensætning af biofilm og substanser i ’forsøgskloakken’ blev rigtigt spildevand hentet ind, og for at finde de rigtige og stabile nedbrydningsprodukter blev medicinsk heroin indkøbt og tilsat den kunstige kloak i laboratoriet. ”Med de rigtige matematiske modeller kan vi regne baglæns og estimere, hvor meget stof der oprindeligt er blevet konsumeret på et givet tidspunkt,” fortæller Benedek Plósz, der understreger, at på trods af præcise modeller vil estimatet alligevel være forbundet med en vis usikkerhed: ”Det er jo ikke sikkert, at folk går på toilettet dér, hvor de indtog stoffet. Måske tisser de på gaden eller når hjem, inden de går på toilettet, og så bliver stoffet måske opsamlet i et helt andet rensningsanlæg.” Distortion kunne måles i spildevandet Ikke desto mindre kunne ph.d.-studerende Pedram Ramin ved spildevandsanalyser under Distortion i København 2014 konstatere, at kokainforbruget i hovedstaden under festivalen steg til det 20-dobbelte i forhold til forbruget på en normal hverdag. Benedek Plósz forklarer, at forskerne er tæt på at kunne tilbyde et nyudviklet værktøj, som kan hjælpe myndigheder med at følge stoffernes udbredelse, identificere særlige geografiske problemområder og ud fra denne viden mere effektivt planlægge en social og forebyggende indsats. ”Vi håber, at vi i løbet af et til to år har et beslutningsstøttende værktøj til dem, der arbejder med sociale og sundhedsmæssige indsatser i samfundet. Med spildevandsanalyser er det muligt hurtigere at få et øjebliksbillede af problemernes omfang.” Benedek Plósz, lektor, DTU Miljø, beep@env.dtu.dk vandsanlæg, og det afhænger også af temperaturer, pH-værdi, og hvilke andre substanser der i øvrigt er nede i kloakken, samt om den øvrige gennemstrømning af kloakvand er høj eller lav. Derfor måtte forskerne ved DTU Miljø opsætte forsøg i laboratoriet, der så vidt muligt simulerede forholdene i de københavnske kloakker. For at sikre hastigheder og måder, stofferne transformeres på, imens de føres gennem kloakken,” forklarer Benedek Plósz. Simulerede københavnsk kloak Identifikationen af narkotiske stoffer i kloakken besværliggøres endvidere ved, at nedbrydningen af et stof afhænger af, hvor længe det opholder sig i kloakken, før det ender i et spildeInteraktivt europakort På Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrugs (EMCDDA) website kan man finde et interaktivt europakort og se det estimerede forbrug af forskellige stoffer i en række lande og sammenligne misbruget geografisk, men også variationen af forbrug på hverdage og i weekenden. www.emcdda. europa.eu/topics/ pods/waste-water analysis


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above