Page 38

DYNAMO_47

FLYTTER IND I ET LEVENDE LABORATORIUM De første beboere i EnergyLab Nordhavn er nu på vej til at flytte ind i deres lejligheder. Det er beboerne i de tre øverste etager af den gamle DLG-kornsilo Frihavnstårnet, der får et hjem med intelligent styring af lys, el og varme, sensorer, der måler CO2-niveauet, og adgang til et hav af andre smarte boligfunktioner. Til gengæld bidrager beboerne med data om deres energiforbrug og -adfærd til det levende storbylaboratorium, som EnergyLab Nordhavn er. Projektet har fokus på at optimere energiforbruget gennem intelligent styring af fremtidens energisystemer i samspil med boligsystemet – og uden at gå på kompromis med beboernes komfort. Ved at indsamle data om forbrug af el og fjernvarme kan man teste, hvordan der kan skabes et mere dynamisk energimarked, hvor produktion, distribution, forbrug og lagring af energi kan fungere i et sammenhængende system. Det er nødvendigt, da fremtidens energiproduktion i stigende grad vil svinge, fordi sol- og vindenergi udgør en større og større andel af produktionen. EnergyLab Nordhavn er et fire-årigt demonstrationsprojekt støttet af EUDP. Christoffer Greisen, projektleder, DTU Elektro, cgre@elektro.dtu.dk Se mere om EnergyLab Nordhavn her: kortlink.dk/ntnn Nyt center sætter fokus på sikkerhed DTU samler nu sine kompetencer inden for sikkerheds og forsvarsområdet og danner centret Security DTU. Security DTU er et tværgående videns- og rådgivningscenter, som skal gøre det nemmere for både myndigheder og virksomheder at få adgang til DTU’s ekspertise på området og evt. gå i samarbejde med universitetet. Centret samler universitetets viden inden for f.eks. cybersikkerhed, forsvarsteknologi, militær og civil overvågning i Arktis, redning, miljøberedskab og sikkerhed ved naturkatastrofer og involverer primært institutter, der har mangeårige samarbejdsrelationer med f.eks. Forsvaret og virksomheder inden for sikkerheds- og forsvarsindustrien, og hvis kompetencer er af høj international klasse. Det er f.eks. DTU Compute, DTU Mekanik, DTU Elektro, DTU Fotonik og DTU Space. Søren Burcharth, chefkonsulent, DTU, sbur@dtu.dk Ny energirapport: Energi-, vand- og fødevareområdet skal ses i sammenhæng Vand er af afgørende betydning for energisektoren. F.eks. kræver langt de fleste kraftværker store mængder kølevand for at producere elektricitet. Omvendt bruges der masser af energi på at udvinde og fordele rent drikkevand. Spildevandet skal renses gennem energikrævende processer. Moderne landbrug er baseret på rigelig adgang til både energi og vand. Derfor skal de tre livsvigtige sektorer ses i sammenhæng i den såkaldte energi vand-fødevare-nexus. Der er voksende pres på alle tre sektorer som følge af befolkningstilvækst, og klimaændringerne øger dette pres. Alligevel træffes de politiske og administrative beslutninger af hver deres institutioner inden for hver af de tre sektorer, ofte uden blik for de mange sammenhænge og gensidige påvirkninger. DTU International Energy Report 2016 behandler disse spørgsmål og analyserer udfordringer og muligheder for at behandle de tre sektorer i sammenhæng, lige fra lokalt til globalt plan. Målet er at øge forsyningssikkerheden og bæredygtigheden i alle tre sektorer. Læs mere i DTU International Energy Report 2016 her: l.dtu.dk/g73i 38 FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING NYHEDER


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above