Page 39

DYNAMO_47

DYNAMO 47 12 16 DTU 39 Bedre sygdomsovervågning af svin Nu er der godt nyt for overvågningen af sundhedstilstanden hos Danmarks 18,5 mio. slagtesvin og godt en halv mio. avlssøer. Forskere på DTU Veterinærinstituttet har nemlig udviklet en ny metode til at detektere sygdomme i svinebesætninger. I første omgang kan forskerne detektere antistoffer i svineserum mod syv typer af ondartet lungesyge med den nye metode, en såkaldt serologisk multiplex-analyse. Med de metoder, der traditionelt anvendes til sygdomsdiagnostik og -overvågning, detekterer man hovedsageligt antistoffer mod én enkelt bakterie- eller virustype ad gangen. Med den nyudviklede multiplex-analyse kan man derimod teste for og skelne imellem antistoffer imod helt op til 80 forskellige patogener i én arbejdsgang. På den måde bliver sygdomsovervågning og -forebyggelse i svineproduktionen både billigere og hurtigere. Metoden kan derfor give mulighed for at teste flere dyr hyppigere samt at teste for endnu flere patogener, end tilfældet er i dag, og på den måde dokumentere den høje sundhedsstatus, danske eksportsvin har, til gavn for både svineeksporten og for forbrugernes tillid. Læs mere om multiplex-analysemetoden her: l.dtu.dk/gcc7 Verdens første elbilflåde leverer strøm tilbage til elnettet Elbiler skal ikke kun være strømforbrugende transportmidler. De kan nemlig også bruges som strømlager. Det sker med den nye teknologi kaldet ’vehicle-to-grid’ (V2G), der nu testes i praksis. DTU er leder på projektet Parker, der kobler verdens første flåde elbiler til nettet for at få dem til at levere strøm tilbage. Det sker i samarbejde med Frederiksberg Kommune, som for nylig har indkøbt ti serieproducerede elbiler til formålet. V2G-teknologien har stor bevågenhed, fordi den giver elbilerne potentiale til at blive alternative strømforsyninger, der understøtter elnettet med strøm og dermed hjælper til at bringe systemet i balance, f.eks. når elproduktionen pludselig ikke matcher elforbruget – et problem, som i fremtiden vil opstå stadig oftere, i takt med at strømmen produceres af vedvarende energikilder som sol og vind. ”Elbilerne kan reagere lynhurtigt på ubalancer i elnettet. Man kan mindske et overskud af strøm ved at tillade opladning af bilen, eller man kan mindske et underskud ved enten at stoppe opladningen eller lade bilen levere strøm til nettet,” siger projektleder Peter Bach Andersen, DTU Elektro. Samtidig giver V2G-teknologien også økonomiske fordele til bilejeren. DTU’s beregninger viser, at der kan være en gevinst på 10.000 kr. årligt ved at sælge ydelser til elsystemet, oplyser Peter Bach Andersen. Læs mere om Parker-projektet her: kortlink.dk/nsbg Sanne Schou Berger, videnskabelig assistent , DTU Veterinærinstituttet , sasbe@vet.dtu.dk Genforskning får international anerkendelse Verdenssundhedsorganisationen WHO har udnævnt DTU Fødevareinstituttet som sit første samarbejdscenter inden for ’genomics’. Dermed anerkender WHO DTU’s pionerarbejde inden for forskning i brugen af såkaldt helgenomsekventering – en teknologi, der kan afdække mikroorganismers totale DNA-profil på én gang. Denne forskning er med til at sætte den internationale standard for påvisning, overvågning og studier af den globale spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og antibiotikaresistente bakterier. Helgenomsekventeringsteknikker har nemlig vist sig banebrydende inden for den globale sygdomsbekæmpelse, idet de gør det muligt hurtigere og mere præcist at finde frem til udbrudskilden til en sygdom og dermed reducere følgerne af og omkostningerne ved udbruddet. DTU’s forskere skal i samarbejdet rådgive WHO om den mest effektive globale brug af og udveksling af data om bakteriers DNA-profiler samt støtte implementeringen af teknologien i f.eks. udviklingslande. Læs mere om DTU Fødevareinstituttets forskning inden for helgenomsekventering her: l.dtu.dk/ukvg Frank Møller Aarestrup, professor, DTU Fødevareinstituttet , fmaa@food.dtu.dk Leif Sønderberg, Louise Simonsen, Jeanette Irene Nielsen, Lotte Krull, Tom Nervil, Miriam Meister ABB, Nissan


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above