Page 42

DYNAMO_47

42 SPINOUT-VIRKSOMHED ROBOTTEKNOLOGI laserpointer, der skal tegne en bestemt figur på underlaget, skal man kunne sin geometri, og der skal være tjek på afstande og vinkler. ’Det virker bare’ Michael Fynsk er lærer og har været med til at teste Fable blandt elever fra folkeskolen. Han valgte at lade robotterne indgå i et projekt, der handlede om velfærdsteknologi. Eleverne skulle først besøge det lokale plejehjem og analysere behovet for automatisering, der kunne frigive tid hos plejepersonalet. Derefter gik eleverne så hjem og byggede robotter. ”Det blev et projekt, der med Fable som udgangspunkt kom til at omfatte vidt forskellige faglige emner,” fortæller Michael Fynsk. I klasseværelset drøftede eleverne etiske aspekter. Hvor er det på sin plads at erstatte den menneskelige kontakt med robotter? Og hvor går grænsen? Besøget på plejecentret overbeviste eleverne om, at en robot, der kan hjælpe med at made beboerne, ville aflaste og hjælpe alle involverede parter. ”Eleverne skulle vælge moduler, så robotten fik den rigtige bæreevne og funktionalitet. Så skulle de analysere robottens bevægelser og programmere dem. Der er mange forhold at tage hensyn til, f.eks. afstand, vinkel og hastighed. Det nytter jo ikke noget, hvis det går for stærkt, så der ikke er mere mad tilbage på skeen, når den når frem til munden,” fortæller Michael Fynsk. Under hele forløbet var fokus på det praktiske arbejde med Fable. ”Når beregningerne er lavet, er det meget enkelt at teste, om de er korrekte. Det er ’trial and error’, og du får klar besked med det samme. Enten kommer maden det rigtige sted hen, eller også skal programmeringen justeres,” fortæller Michael Fynsk, der er behørigt imponeret over funktionaliteten. ”Fable virker bare. Hvis en robot ikke gør, som den skal, er det altid, fordi den er programmeret forkert.” Han blev overrasket over, hvor let eleverne kombinerede Fable med erfaringer fra andre teknologiske platforme. ”Noget af det mest bemærkelsesværdige var elevernes evne til at supplere Fable med teknologi fra andre systemer. De tænkte det hele sammen til færdige, kreative løsninger, hvor alle deres kompetencer kom i spil,” fortæller Michael Fynsk. I det hele taget lægger robotterne op til at behandle store emner som en samlet problemstilling. ”Man får for alvor mulighed for at gøre op med den kunstige opdeling af virkeligheden, som fagene i folkeskolen traditionelt lægger op til. Vi fik På Antvorskov Skole har elever brugt byg-selv-robotterne i et projekt om velfærdsteknologi. Fable Fable er udviklet på DTU og blev til spinout-virksomheden Shape Robotics i 2015, hvor første fokus er at få forskningsprototypen til at blive et produkt, som kan sælges til undervisning i folkeskolen. Læs mere på shaperobotics.com inddraget både etik, praktik, teknologi, matematik og fysik i vores velfærdsprojekt, og eleverne var ekstremt engagerede,” fortæller Michael Fynsk. En avanceret skruetrækker Idéen til at fremstille modulrobotter blev til som en naturlig forlængelse af David Johan Christensens samarbejde med Lego. Her var han i tre år med til at udvikle nye, interaktive legoklodser, der ligesom Lego Mindstorms er virksomhedens bud på legerobotter. ”I den proces arbejdede vi naturligvis meget brugerorienteret, og det gav mig interessen for at lave ting, der også fungerer uden for universitetet i den rigtige verden,” fortæller David Johan Christensen.


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above