Page 8

DYNAMO_47

08 SPINOUT-VIRKSOMHED MIKROFLUIDSYSTEMER For SMB’s vedkommende var det især indtoget på det vigtige amerikanske marked, der krævede erfaring. ”Vi har opnået meget ved at knokle og kaste os ud i tingene, men nogle gange må man stoppe op og have respekt for, at der er noget, man ikke er tilstrækkeligt god til,” siger Ole Kring. ”I vores tilfælde besluttede vi at hyre en særdeles erfaren amerikansk salgsdirektør og samtidig at etablere en professionel bestyrelse med ’tunge’ repræsentanter for branchen. Begge dele kostede mange penge – især når man er en virksomhed, der ikke har ret mange penge – men i dag er jeg ikke i tvivl om, at det var helt afgørende for, at vi er lykkedes.” Tvunget til at satse på dyr – heldigvis Et andet spørgsmål trænger sig på. Hvorfor satsede SMB netop på veterinære produkter? Hvorfor ikke lab-ona chip til mennesker? Forklaringen finder man i virksomhedens barndom. I 2006 ønskede amerikanske Alere at rykke de danske medarbejdere til Skotland, men det var der ikke stemning for i Farum. I stedet lavede man den aftale, at SMB’s hovedaktivitet, som var udvikling af lab-ona chip til sundhedssektoren, flyttede til Skotland. De danske medarbejdere, som ikke rykkede med, kunne til gengæld købe deres arbejdsplads og fortsætte, men måtte afstå fra at udvikle produkter til mennesker. ”Det har senere vist sig at være særdeles heldigt. Det veterinære område er langt mere tilgængeligt med hensyn til godkendelser mv. i forhold til det humane. Samtidig har der været stabil vækst inden for veterinære produkter i lang tid, og alt tyder på, at væksten vil fortsætte,” siger Ole Kring. ”Her tænker jeg ikke kun på, at den voksende globale middelklasse sætter stor pris på kæledyr, men også på, at efterspørgslen efter kød fortsætter med at vokse. Vi er startet med kæledyr, men har planer om også gradvist at gå ind i markedet for tests til produktionsdyr.” ”Vi er startet med kæledyr, men har planer om også gradvist at gå ind i markedet for tests til produktionsdyr.” OLE K R I N G , A D M I N I S T RERE N D E D I REKTØ R , S M B Ud over tests til nye dyrearter har SMB et stort potentiale for at udvide antallet af sygdomme, som de forskellige arter kan testes for. ”Det er bl.a. i den sammenhæng, vi får brug for nye medarbejdere. Det er udfordrende at bevæge sig ind i nye dyrearter og sygdomme, fordi det forudsætter konkret viden på den biokemiske side,” forklarer Niels Kristian Bau-Madsen. ”Samtidig er det ikke noget, man bare kan lære på et kursus. Vi har jo en unik teknologisk platform. Derfor foretrækker vi at ansætte relativt nyuddannede kandidater og lære dem op selv.” Plads til at begå fejl Det er ikke nok at være teknisk skarp, hvis man vil have et job i Farum-virksomheden, understreger Niels Kristian Bau-Madsen: ”Til jobsamtalerne har jeg rollen som ’the bad cop’, der skal forsøge at skræmme ansøgeren væk. Man skal være forberedt på, at man ikke kan nøjes med at sidde i laboratoriet og dykke ned i sin faglige interesse. I vores branche er der masser af kontakt til kunderne. Og desværre ringer kunderne ikke for at fortælle, at de er glade for vores produkter. De ringer til os, hvis skidtet ikke virker!” ”Nej, vi kan ikke bruge de sarte blomster,” supplerer Ole Kring og tilføjer: ”Til gengæld har vi en kultur, hvor vi er åbne for, at man begår fejl. Vi er klar over, at vi arbejder med biologiske processer, som er sensitive. Den mindste ændring i produktionsforholdene kan betyde, at en test, som længe har virket fint, lige pludselig ikke virker. Så gælder det om at være hurtig til at finde ud af hvorfor. Desuden forventer vi faktisk, at vores medarbejdere begår fejl. Vi er jo en innovativ virksomhed. Hvis vi aldrig begår fejl, presser vi ikke os selv hårdt nok!” Se mere på smb.dk SMB’s mange forskellige lab-on-chips bliver produceret på virksomheden i Farum, hvor der er etableret renrum.


DYNAMO_47
To see the actual publication please follow the link above