Page 10

Dynamo_48

10 INDEKLIMAFORSKNING INTERNATIONALT SAMARBEJDE Testet på slovensk vingård Mange vingårde bruger store, gamle egefade til at opbevare og modne vinen, og de store trækar kræver en høj luftfugtighed for ikke at tørre ud og sprække. Derfor vandes de dagligt, hvilket desværre betyder, at netop skimmelsvampene har ideelle levebetingelser. Regulerer man temperatur og luftfugtighed, eller sprøjter man med kemikalier, kan man nemt bekæmpe svampene. Men det er ikke en mulighed for vinproducenten, da det første vil ødelægge trækarrene, og det andet påvirke smagen. ”En af partnerne i projektet var det slovenske landbrugsforskningsinstitut, som skabte kontakt til en af landets vinbønder. Så jeg pakkede bilen med testudstyr og luftrensningsenheder og tog sammen med Lei Fang ud for at lade teknologien stå sin prøve i det Europæisk vinforskning virkelige liv. Og testen var en succes. Vi påviste, at sporene blev fjernet med vores teknologi,” siger Bjarne Jensen. Næste skridt for Air Manager Technologies bliver at lave endnu et setup til den slovenske vingård, mens vinen fyldes på flasker, hvor man ved, at der er høj risiko for, at vinen kan forurenes fra luften. Bjarne Jensen er godt tilfreds med samarbejdet med DTU’s Lei Fang: ”Jeg er jo manden med træskoene på, håndværkeren. Og han er videnskabsmanden. WINEPOLL-projektet havde til formål at udvikle metoder og udstyr til at påvise, forebygge og udrydde muggen smag i vin på vingårde. Målet var at finde bedre og billigere metoder til at detektere de forurenende stoffer, tilpasse analysemetoderne, designe og optimere udstyr til bl.a. overvågning, designe og optimere luftrensningsanlæg og reducere eller fjerne forurenende stoffer fra vinen. I projektet var der partnere fra Slovenien, Spanien og Danmark. Projektet blev afsluttet i oktober 2015 og var støttet af Eurostars, som er et fælles program mellem EUREKA og EU. Læs mere om projektet på kortlink.dk/pe3h Kombinationen giver en positiv konflikt, fordi vi opfatter problemstillinger helt forskelligt. Men vi har en gensidig respekt, så der kommer nogle forbandet gode dialoger ud af det. Det er simpelthen guld værd.” Lei Fang, lektor, DTU Byg, fl@byg.dtu.dk Teknologien udnytter en aktiv proces med kold plasma, der fungerer uden det høje tryk og de høje temperaturer, man normalt forbinder med plasma, men som stadig frigiver store mængder af elektroner, der kan bryde dobbeltbindinger i molekyler. Teknologien er relativt billig i drift. Den kan håndtere store mængder af luftgennemstrømning og har et minimalt trykfald på 25 pascal over filteret. Det betyder, at der ikke bruges ret meget energi på at få luften igennem enheden. Lei Fang testede først luftrensningsenhederne i DTU’s indeklimalaboratorier, hvor han påviste, at der var en betydelig reduktion af TCA og TBA, efter at luften havde passeret igennem begge typer renseenheder. Mængderne af stoffet, der skal til for at ødelægge vinen, er imidlertid så små, at de mængder, man kunstigt tilsatte luften i eksperimentet, ligeledes var så små, at man ikke kunne lugte, om stoffet var fjernet fra luften. Derfor besluttede man at finde ud af, hvor stofferne TCA og TBA kom fra, og fjerne kilden direkte. ”Det viste sig, at sporer fra skimmelsvampe så at sige sprøjter med TCA, før de sætter sig fast på en overflade. Så hvis man fjerner skimmelsvampesporene fra luften, fjerner man også TCA’en,” fortæller Bjarne Jensen. 40 % AF VERDENS VIN BLIVER PRODUCERET AF DE TRE STØRSTE VINLANDE, FRANKRIG, ITALIEN OG SPANIEN. KILDE: ISMEA, ITALIENSK LANDBRUGSORGANISATION


Dynamo_48
To see the actual publication please follow the link above