Page 11

Dynamo_48

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING NYHEDER DYNAMO 48 03 17 DTU 11 GODT NYT for klodens CO2-regnskab DTU Elektro har indgået et samarbejde med Kinas energistyrelse og flere kinesiske energiselskaber og forskningsinstitutioner, der skal øge andelen af vindenergi i elnettet og udnytte, at overskydende vindenergi kan omformes til gas og varme. Kina er nu det land i verden med størst installeret vindmøllekapacitet, så der er potentiale til en stor besparelse på klodens CO2-regnskab, hvis det lykkes at udvikle et effektivt multienergisystem. Projektet har fået navnet EPIMES og løber over tre år. Læs mere: l.dtu.dk/5ohv HER ER FREMTIDENS SPILDEVANDSANLÆG Assens er på vej til at få verdens mest avancerede spildevandsanlæg, Medico Bazar 2017 Den 8. marts 2017 holder DTU for syvende gang Medico Bazar, hvor forskere og en række aktører inden for medikobranchen mødes og udveksler viden og idéer om medikoteknologi. Mere end 80 virksomheder og forskere udstiller deres idéer og aktiviteter, præsenterer prototyper og inviterer til dialog. Og mere end 400 besøgende får således indsigt i den nyeste forskning og udvikling og mulighed for at finde nye kontakter, samarbejdspartnere eller investeringsmuligheder. Der vil bl.a. blive holdt en matchmaking event, som man kan tilmelde sig via hjemmesiden. DTU Medico Bazar afholdes af det nationale innovationsnetværk MedTech Innovation, der ledes af DTU og er finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Deltagelse er gratis både for udstillere og besøgende. Find mere information og tilmelding på: medtech-innovation.dk/ medico-bazar 0 ’Nul salmonella’. I 2015 var der ingen salmonellatilfælde i danske æg. Det er første gang i smittekilderegnskabets næsten 30-årige historie, at det er sket. Læs mere: l.dtu.dk/2fsq ”Hvis det lykkes at omlægge 30 % af Kinas energiproduktion i 2030, vil det spare kloden for 1,1 gigatons C02 om året. Det svarer til 3 % af verdens samlede CO2-udledning i 2014:” H E N R I K B I N D N E R , S E N I O R FORSKE R , D T U E LEKTRO som skal demonstrere det ypperste, Danmark kan præstere inden for rensning af spildevand, og samtidig fremme eksporten af dansk miljøteknologi. Anlægget skal bl.a. udlede mindre lattergas og svovlbrinte og være bedre til at omdanne organisk stof til bioenergi, ligesom renseprocessen skal forbruge langt mindre energi end normalt. DTU Miljø bidrager til projektet HEPWAT (Higher Environmental Performance in Waste Water Systems), som er støttet af Miljøministeriet, med sin viden om innovative processer til fjernelse af kvælstof, minimering af lattergas og fjernelse af miljøfremmede stoffer via nye mikrobiologiske og kemiske metoder. Læs mere: kortlink.dk/pg4m Global fødevaresikkerhed på dagsordenen DTU og University of Bologna er i efteråret 2016 trådt ind i et partnerskab med Lunds Universitet og Hong Kong Polytechnic University, der skal arbejde for at fremme den globale fødevaresikkerhed i et samarbejde mellem forskere, industri og myndigheder. Antibiotikaresistens, autenticitet og sikre fødevareemballager er blandt de mest presserende globale udfordringer, som de samarbejdende universiteter vil tackle gennem forskning i verdensklasse og udvikling af teknologier, der kan forbedre fødevaresikkerheden. Partnerne arbejder desuden på at skabe udvekslingsmuligheder for akademikere og studerende og vil på sigt gerne udvide partnerskabet med andre interessenter. Den 31. maj til 2. juni 2017 er DTU og Lunds Universitet værter for en konference om global fødevaresikkerhed og teknologi, hvor den seneste videnskabelige viden og de nyeste teknologier vil blive præsenteret. Konferencen holdes i Danmark og Sverige under navnet GoFood. Læs mere: l.dtu.dk/uolo Marianne Vang Ryde, Miriam Meister, Rikke Høm Jensen SLA


Dynamo_48
To see the actual publication please follow the link above