Page 14

Dynamo_48

14 TEMA ENERGILAGRING Vi har travlt, hvis vi skal nå det Olie, gas og kul skal udfases. Vedvarende energi skal overtage. Men for at være sikker på at have energi til hver en tid, så skal vi kunne lagre den. Vi mangler stadig at udvikle teknologierne til den energilagring, der skal sikre os adgang til rigelige og billige mængder energi. Beskriv vores samfund, hvor vi ikke har fossile ressourcer og samtidig kun har adgang til nuværende teknologier til at lagre vedvarende energi. Institutdirektør på DTU Energi Søren Linderoth tøver kun ganske kort, før han svarer: ”Vi vil til tider gå helt i sort. Hvis der ikke hele tiden er energi til rådighed, vil ting gå i stå. Transportsektoren bliver lammet. Hvis vi ikke kan lagre vindmølle- og solcellestrøm som brændsel, vil der ikke være fly i luften og færger i vandet. Bortset fra enkelte elbiler vil der være helt bilfrit på vejene. Fabrikkerne går også i stå, når der ikke er elektricitet eller brændsel. Al produktion kan sommetider standse.” Institutdirektøren kigger ud ad vinduerne på sit kontor på Risø Campus. Herfra er han i spidsen for DTU’s forskning i energikonvertering og -lagring. Udenfor ligner vinterhimlen en mørkegrå, nusset sofaplaid. Ikke ét vindpust flytter på det ensfarvede skytæppe. Ingen sol. Ingen vind. ”Og selvom fru Hansen har vindmølle eller solceller, så kan hun ikke tænde for sin lampe, sin toaster eller sit fjernsyn lige nu. Og telefonen virker ikke ret længe, for så er den løbet tør for strøm. Vi er helt tilbage til stenalderen.” Danmark skal være uafhængigt af olie, gas og kul i 2050, lyder danske politikeres ambition. De fossile ressourcer energilagring. Det kan skabe en masse arbejdspladser og indtægter. Energilagring er noget, resten af verden vil efterspørge, og hvis Danmark satser på forskning og udvikling af de teknologiske løsninger, der skal til, så vil arbejdspladserne og indtægterne komme til os,” forklarer Jens Joel. Store markedsmuligheder En undersøgelse gennemført af Damvad Analytics for DTU i maj 2016 viser, at 68 danske virksomheder har aktiviteter inden for energilagring og -konvertering. Energikonvertering rummer de discipliner, der gør det muligt at omdanne strøm fra f.eks. vindmøller til eksempelvis brint, metan eller methanol, der så enten kan gemmes eller distribueres. Ifølge Damvad undersøgelsen har virksomhederne samlet set en omsætning på 677 mio. kr. og beskæftiger 457 lønmodtagerårsværk. Energilagring og -konvertering kan dog blive en langt større forretning ifølge Anders Bavnhøj Hansen, chefkonsulent i Energinet.dk. Han er en af fire medvirkende i Damvad-undersøgelsen. Her påpeger han, at danske virksomheder er ledende inden for nogle af teknologierne bag energilagring og -konvertering, og hvis det internationale samfund arbejder mod at indfri COP21-målene, har Danmark nogle meget store markedsmuligheder. Konsulentfirmaet Ea Energianalyse har i 2016 regnet på det markedsmæssige potentiale for lagring og konvertering af el. Potentialet omhandler forventede årlige investeringer samt leverandørernes marked for drift og vedligehold af teknologierne. Bereg- Lotte Krull Thorkild Amdi Christensen, Gottlieb Paludan Architects 36 % AF DANSKE VIDENSKABELIGE ARTIKLER OM ENERGILAGRING ER BLANDT VERDENS 10 % MEST CITEREDE. KILDE: DTU EGENANALYSE Vi skal skrue op for investeringerne i energiforskning, mener DTU’s Søren Linderoth. skal udfases og erstattes af vedvarende energi. Udfordringen er imidlertid, at det skal blive både nemmere og billigere at gemme vedvarende energikilder som sol og vind til de grå, vindstille dage. Energilagring bliver afgørende Det er man klar over i Energinet.dk, der er ejet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Energinet.dk varetager Danmarks forsyning af energi. Hanne Storm Edlefsen, afdelingschef for Forskning og Udvikling i Energinet. dk, udpeger energilagring af de vedvarende energiressourcer som en vigtig brik i det fossil-uafhængige samfund: ”Alle analyser viser, at energilagring vil spille en afgørende rolle i fremtiden. Den er absolut nødvendig, hvis vi skal basere vores samfund på vedvarende energi,” siger Hanne Storm Edlefsen. Da Venstre stadig sad alene med regeringsmagten i august 2016, præsenterede partiet den såkaldte 2025-plan. Socialdemokratiet svarede med deres eget 2025-oplæg, ’Stol på Danmark’. I dette oplæg nævner Socialdemokratiet energilagring adskillige gange. Det er ikke en fejl, at energilagring optræder under visionen ’Danmark skal være rigere’. For energilagring er mere end den nødvendige teknologi, der skal realisere den grønne omstilling, siger Socialdemokratiets energi- og klimaordfører, Jens Joel: ”Der er et stort erhvervspotentiale i


Dynamo_48
To see the actual publication please follow the link above