Page 15

Dynamo_48

DYNAMO 48 03 17 DTU 15 en unik styrkeposition. Institutdirektør Søren Linderoth mener, at Danmark bør udnytte denne styrkeposition: ”Teknologierne skal udvikles under alle omstændigheder. Olie, gas og kul er begrænsede ressourcer, så det er kun et spørgsmål om tid, før vi får brug for energilagring og -konvertering i stor skala. Hvis ikke Danmark udvikler løsningerne, så gør andre lande det – og så må vi købe det af dem. Hvorfor ikke lave en forretning ud af det, samtidig med at vi løser vores problem?” Institutdirektøren ryster på hovedet over regeringens gentagne nedskæringer på energiforskningen. De falder heller ikke i god jord hos Socialdemokratiet. Jens Joel mener, at Danmark i stedet skal satse ambitiøst på energiforskningen med langsigtede investeringer: ”Det er håbløst, at regeringen har halveret investeringer til energiforskningen. Vi er helt uenige i de kraftige nedskæringer i bl.a. EUDP-midlerne (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, red.). Vi skal derimod øge støtten til forskningen. I forhold til en grøn omstilling er energilagring vores akilleshæl, og vi er slet ikke i mål,” siger Jens Joel. 2050 er lige om hjørnet Institutdirektør Søren Linderoth uddyber, at et fossiluafhængigt samfund kræver meget større mængder vedvarende energi, end vi har i dag: ”Det er fint, at Danmark er selvforsynende med strøm, når det blæser, og at vi kan importere strøm på de vindstille dage. Men strømforbruget i dag udgør 15-20 pct. af vores samlede energiforbrug, hvoraf vindenergi bidrager med halvdelen. Mængden af vindenergi skal meget kraftigt i vejret, for at vi kan blive uafhængige af fossile brændsler. Det vil kræve, at vindenergien kan lagres og også omdannes til brændsler og kemikalier, som i dag er baseret på fossile ressourcer.” 2050 kan synes som en fjern fremtid. Men for en forsker er det lige om hjørnet: ”Vi har travlt, hvis vi skal nå det. Vores forskere har en masse spændende idéer til løsninger. Men hvilke er de bedste? Det finder vi kun ud af, hvis vi får dem udviklet, testet og analyseret. Det er muligt, at vi kan nå det inden 2050. Men det bliver svært, medmindre der bliver skruet op for investeringer i energiforskningen,” siger Søren Linderoth. Søren Linderoth, institutdirektør, professor, DTU Energi, sqli@dtu.dk Visionen i Green Power Islandprojektet, som billedet herover stammer fra, er, at når der er overskud af el, pumpes havvand ud af et anlagt bassin. Når der er behov for el, ledes havvandet tilbage gennem turbiner, der gendanner 75 pct. af den el, der gik til for at tømme bassinet. Green Power Island Arbejdet med energilagring har mange år på bagen. Tilbage i 2009 udarbejdede DTU f.eks. i samarbejde med Gottlieb Paludan Arkitekter et forslag til, hvordan man kan lagre vindmøllestrøm ved at skabe kunstige energi-øer. ningerne viser, at det samlede globale potentiale ligger på 615 mia. kr. i 2050, hvoraf de 99 mia. kr. udgør potentialet i EU. Ser man isoleret på Danmark, ligger potentialet på tre mia. kr. i 2050. Danmark bør udnytte sin styrkeposition Danmark er i front med forskningen inden for energilagring og -konvertering. Kigger man på forskningskvaliteten på dette område, ligger Danmark 2,7 gange højere end verdensgennemsnittet og højere end både USA og Tyskland, som er vores nærmeste konkurrenter. 36 pct. af Danmarks videnskabelige artikler på området er blandt de 10 pct. mest citerede artikler i verden. Sammenholdt med at danske virksomheder vurderes til at være ledende på feltet, har Danmark derfor


Dynamo_48
To see the actual publication please follow the link above