Page 16

Dynamo_48

16 TEMA ENERGILAGRING DYNAMO 48 03 17 DTU FULD FART PÅ OPGRADERING AF BIOGAS Biogas er ikke umiddelbart lige så værdifuld som naturgas. Men det kan den blive. Inden for de seneste år er der bygget en lang række anlæg, som omsætter gylle, madaffald og andre organiske stoffer til biogas. Men desværre er biogassen ikke i samme høje kvalitet som naturgas. Derfor kan man hverken sende biogassen direkte ud til forbrugerne eller lagre den sammen med naturgas i de store underjordiske gaslagre. Den situation vil to danske koncepter, der begge har forskere fra DTU i centrale roller, ændre. På hver deres måde vil de opgradere biogassen, så den bliver mindst lige så god som naturgas. Det kemiske navn for naturgas er metan (CH4). Biogas består af 60-65 pct. metan og 35-40 pct. CO2. Med andre ord skal man ’bare’ fjerne CO2 for at kunne sende gassen ind i nettet. De nuværende teknikker til at fjerne CO2 er imidlertid dyre og energikrævende. Men i sammenhæng med biogas er der en smartere vej frem. I stedet for at fange CO2 kan man tilføre brint (H2) til biogassen. Når biogassens CO2 reagerer med brint, får man dels metan, dels vand. Vandet kan man relativt let kondensere fra. Tilbage står man med ren metan. På denne måde får man vel at mærke mere metan – helt op til 54 pct. mere – ud af den samme mængde biomasse. Den nødvendige brint, som skal tilsættes, kan produceres på flere måder. I et fremtidigt, bæredygtigt energisystem kan man producere brinten ved elektrolyse, hvor man henter den nødvendige energi enten fra vindkraft, vandkraft eller solceller. I den sammenhæng er det praktisk, at man ikke behøver en konstant produktion af brint. Det er muligt at nøjes med at producere i perioder, hvor der er rigeligt med billig, bæredygtig strøm. Man kan faktisk betragte opgradering af biogas ved hjælp af brinttilskud som en måde at lagre overskydende vindkraft som kemisk energi i form af metan. Morten Andersen Et nyt koncept gør investeringer i den fornødne teknologi til opgradering overkommelig for biogas-sektoren. Morten Andersen Martin Dam Kristensen (+) (–) Strøm fra f.eks. vindmøller eller solceller Elektrolyse (hydrogen) (ilt) Opgradering af biogas er lagring af energi Strøm fra vedvarende energikilder bruges til at spalte vand til brint og ilt. Brinten bruges til at opgradere biogas til metan. På den måde er metaniseringsprocessen en energilagringsproces. Et konsortium med tre virksomheder og DTU Mekanik har både udviklet teknologi, der kan opgradere biogas til naturgaskvalitet, og et nyt forretningskoncept. ”I modsætning til traditionelle energianlæg satser vi på anlæg, der er opbygget som moduler, der passer i standardcontainere. På den måde kan en biogasproducent nøjes med en begrænset investering for at komme i gang,” forklarer Karsten Bejder. Han er seniorforsker og tilknyttet virksomheden Elplatek på det såkaldte MeGa-StoRE-projekt (se faktaboks s.18). (vand)


Dynamo_48
To see the actual publication please follow the link above