Page 19

Dynamo_48

KONCEPT 2 DTU 19 Haldor Topsøes anlæg producerer brint ved elektrolyse med udgangspunkt i patenteret teknologi udviklet i samarbejde med DTU. Processen passer godt sammen med opgradering af biogas. BRINT FRA ’OMVENDTE’ BRÆNDSELSCELLER Opgradering af biogas til naturgas – metan – kræver brint. Til gengæld giver denne såkaldte metanisering varme som biprodukt. Og netop varme har man brug for, når man producerer brint ved hjælp af elektrolyse. Derfor passer metanisering Morten Andersen DTU Energi, Ulrik M. Eriksen og elektrolytisk produktion af brint rigtig godt sammen. ”Metaniseringsprocessen, hvor biogas opgraderes til metan, afgiver meget varme. Så når man har metanisering og elektrolyse kørende ved siden af hinanden, kan man benytte varmen fra metaniseringsanlægget til at generere den damp, der skal bruges i elektrolyseanlægget. Tingene passer smukt sammen,” forklarer Søren Primdahl, general manager i afdelingen for New Business R&D hos Haldor Topsøe. Haldor Topsøe har nu verificeret teknologien på et demonstrationsanlæg i tilknytning til et biogasanlæg i Foulum


Dynamo_48
To see the actual publication please follow the link above