Page 20

Dynamo_48

20 TEMA ENERGILAGRING i Midtjylland. Anlægget opgraderer 10 kubikmeter biogas i timen, så gassen får mindst samme kvalitet som naturgas. Ligner brændselsceller Elektrolysecellerne af den type, som bruges i Foulum, fremstilles hos Haldor Topsøe i Lyngby. Her tager Søren Primdahl imod på adressen Nymøllevej 66, hvor det nu afviklede datterselskab Topsoe Fuel Cell A/S, som fremstillede brændselsceller, holdt til. Sammenfaldet er ikke tilfældigt. Umiddelbart ligner de kvadratiske, keramiske celler, som benyttes til elektrolyse, fuldstændigt dem, der indgår i faste brændselsceller. Forskellene skal man have mikroskop for at se. ”Elektrolysecellerne og brændselscellerne er meget nær ens. Hvor man hældte metan på brændselscellerne for 68 DANSKE VIRKSOMHEDER HAR AKTIVITETER INDEN FOR ENERGILAGRING. KILDE: DAMVAD ANALYTICS 2016 at producere strøm, går processen nu den modsatte vej. Nu spalter vi vand ved hjælp af strøm og kombinerer det med en metanator, så vi får metan som slutprodukt,” siger Søren Primdahl. Ligheden mellem elektrolyse- og brændselscellerne understreges af, at begge har bogstaverne SOC – for solid, oxide og cells – i deres navn. Hvor brændselscellerne desuden havde et F – for fuel – har elektrolyse-cellerne i stedet et E for electrolysis. Altså SOECceller. Kunsten at stakke celler Både for SOFC og SOEC er selve cellerne baseret på patenteret teknologi udviklet af DTU Energi. Haldor Topsøe har licens til at udnytte patenterne og har desuden bygget en serie patenter ovenpå. ”Selve cellerne er i virkeligheden kun én teknologi blandt flere. Det er nødvendigt at sætte cellerne i stakke for at opnå tilstrækkelig effektivitet. Denne stakning har vi specialiseret os i, og vi har også udviklet en række andre løsninger inden for den måde, stakkene sammenkobles, samt for det samlede SOC-system,” understreger Søren Primdahl og fortsætter: ”Den største forskel er, at man har en anden energibalance med SOEC. Ved brændselscellerne får man højkvalitetsvarme som en behagelig sidegevinst, når man producerer strøm ud fra metan. Ved elektrolyse, hvor processen skal gå den modsatte vej, kan vi i stedet udnytte spildvarme, dels den, der produceres i SOEC-stakkene, men også ved at bruge damp til elektrolysen i stedet for flydende vand.” Elektrolyseceller samles i stakke, før de bliver testet i DTU Energis testfacilitet på Risø Campus.


Dynamo_48
To see the actual publication please follow the link above