Page 30

Dynamo_48

INGREDIENSER – EN DISKRET SUCCESHISTORIE Med 14 pct. af verdensmarkedet og en omsætning på op mod 35 mia. har dansk ingrediensindustri forholdsvis ubemærket udviklet sig til en sværvægter. Samtidig tegner der sig yderligere store muligheder for vækst. Derfor vil DTU styrke forskning og uddannelse på området. Morten Andersen All Over Press Køber man en is et tilfældigt sted i verden, er der fifty-fifty sandsynlighed for, at den indeholder eller er produceret ved hjælp af ingredienser, som er leveret af en dansk virksomhed. Køber man et brød, er sandsynligheden ’kun’ 25 pct. – men det er nu også en høj andel, når man tænker på, hvor meget brød der bliver spist i verden. Samlet set står danske virksomheder for 14 pct. af verdensmarkedet for ingredienser. Til sammenligning svarer det ca. til markedsandelen for dansk skibsfart. De imponerende tal er baggrunden for, at DTU sammen med DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer har foretaget en undersøgelse af sektoren og dens udviklingsområder. En rapport anbefaler at styrke DTU’s indsats på området. Nærmere bestemt foreslår rapporten en ny enhed, DTU Ingrediens, der kan koordinere forskning og uddannelse med relevans for ingredienser, som i dag er spredt på flere af universitetets institutter. Modellen er kendt fra f.eks. Maritime DTU, der fungerer som rederibranchens indgang til DTU. Brug for endnu flere ingredienser En lang række virksomheder i branchen har medvirket i undersøgelsen. Det samlede billede er, at den kraftige vækst, som dansk ingrediensindustri har oplevet, langt fra har toppet endnu. Ifølge FN’s prognoser vil vi blive ca. to mia. flere mennesker på kloden over de kommende årtier. Det betyder større efterspørgsel efter fødevarer og dermed også efter ingredienser. Men faktisk vil efterspørgslen efter ingredienser stige endnu mere end den almindelige efterspørgsel efter fødevarer. Langt størstedelen af de nye verdensborgere vil nemlig bo i byerne. Det betyder, at der bliver større afstand mellem der, hvor fødevarerne dyrkes, og der, hvor de forbruges. Derfor vil der være endnu mere behov for ingredienser, der kan sikre, at produkterne kan holde sig, og at de har en acceptabel smag, konsistens mv. Med andre ord har de danske ingrediensvirksomheder bestemt ikke udtømt Videnstung branche 3,8 % af de beskæftigede i fødevare- og foderingredienssektoren har en forskeruddannelse. Til sammenligning er andelen 0,4 % i det øvrige danske private erhvervsliv. KILDE: ’ØKONOMISK ANALYSE. DEN DANSKE FØDEVARE- OG FODERINGREDIENSSEKTOR’, LANDBRUG & FØDEVARER, MAJ 2016. 50% Den danske ingredienssektor er en verdensomspændende succes. Hver anden ispind indeholder eller er produceret ved hjælp af ingredienser, der er leveret af en dansk virksomhed. 30 BRANCEANALYSE VÆSKTMULIGHEDER


Dynamo_48
To see the actual publication please follow the link above