Page 39

Dynamo_48

DYNAMO 48 03 17 DTU 39 Arkitekter og forskere udvikler nye digitale værktøjer, der kan give viden om regnvandets strømme, allerede når de første skitser skal tegnes. Målet er at udvikle en bedre proces til arkitekternes tidlige arbejde med design af nybyggeri. bidrager med indsigt i deres arbejdsproces fra aktuelle byggeopgaver,” fortæller forsker Lotte Bjerregaard fra DTU. ”På den baggrund kan vi i fællesskab tage de første skridt til at definere, hvordan en fremtidig designproces bør skrues sammen, så det kan hjælpe arkitekterne til at tage de rigtige beslutninger om klimasikring tidligt i arbejdet.” Ingeniørberegninger skal inddrages tidligt I øjeblikket tegner arkitekterne på landets tegnestuer deres forslag stort set færdige, før ingeniørerne bliver inddraget og udfører beregninger af det ønskede byggeri. Det betyder ofte, at der efterfølgende skal gennemføres store ændringer i det skitserede projekt på et tidspunkt, hvor det er dyrt at gøre. Det er den arbejdsgang, projektet vil forsøge at ændre, så klimasikringsdata inddrages allerede i den tidlige fase af byggeprocessen. ”Det er meget attraktivt for os at deltage i et projekt sammen med forskere fra DTU, så vi kan være med til at præge indholdet og funktionen af et kommende digitalt værktøj. Vi synes selv, at vi er rimeligt langt fremme i forhold til at arbejde med klimasikring, og vi håber, at et nyt værktøj kan gøre os i stand til at tilbyde endnu bedre rådgivning på området,” forklarer landskabsarkitekt og partner Thomas Nybo Rasmussen fra Vandkunsten. Han tilføjer, at Vandkunsten som forholdsvis lille virksomhed og uden ansatte ingeniører ikke selv kunne have gennemført et sådant udviklingsarbejde. Samtidig understreger han, at deltagelse i VIS-projektet ikke har krævet alt for meget papirarbejde ud over selve ansøgningen, da Vandkunsten heller ikke har ledige ressourcer til den slags. ”Det indledende arbejde har allerede vist, at de eksisterende værktøjer kan udvikles hen imod en effektiv digital platform, der kombinerer grafisk præsentation med præcise beregninger af klimadata. Det håber vi at kunne være med til at videreudvikle, så vi fremover kan bruge det i vores arbejdsgange og samtidig tilbyde kvalificeret rådgivning, der inddrager relevante data om regnvandets veje, allerede når de første streger til en skitse af et område eller en bygning bliver slået,” slutter Thomas Nybo Rasmussen. Han opfordrer samtidig andre små virksomheder til at overveje, om de også kan gøre brug af ordningen og sikre sig den vækst og udvikling, de fleste virksomhedsejere drømmer om, men har vanskeligt ved at finde ressourcer til. Lektor Lotte Bjerregaard, DTU Byg, lbj@byg.dtu.dk Anne Kirsten Frederiksen Vandkunsten Vandkunsten arbejder som alle danske arkitektvirksomheder med klimasikring – og finder det naturligt, at det sker med brug af digitale værktøjer. Men der eksisterer i dag ikke værktøjer på markedet, som er skræddersyet til at bruge i den indledende designfase. Virksomheden var derfor ikke sen til at takke ja til et samarbejde med DTU under et såkaldt VIS-projekt, der har til formål at skabe innovation i små og mellemstore virksomheder. ”Formålet er at afprøve software om regnvands bevægelse og volumen, som arkitekter kan bruge i deres indledende arbejde med at designe nye byområder eller bebyggelser. DTU udfører analyser og beregninger, og Vandkunsten


Dynamo_48
To see the actual publication please follow the link above