Page 13

Dynamo_49

DIGITALISERING DYNAMO 49 05 17 DTU 13 ”Vil man som virksomhed udnytte Industri 4.0 til fulde, skal man digitalisere både produkterne og produktionen, for det er samspillet mellem de to sider, der kan bringe virksomheden et kvantespring seres, og hvordan det giver værdi for netop denne virksomhed. Dette arbejde hjælper DTU med i regi af konsortiet MADE Digital, der er en udvidelse af et oprindeligt konsortium, MADE (Manufacturing Academy of Denmark). Se faktaboksen til højre. Mindre virksomheder sakker bagud I Danmark er det hovedsageligt større virksomheder, som er trådt ind i Industri 4.0-æraen. Rapporten ’Winning the Industry 4.0 race’, der er baseret på interviews med 530 danske virksomheder, afdækker, at mindre virksomheder sakker agterud i Industri 4.0-kapløbet. De største barrierer i virksomhederne er mangel på især tre ting: viden, de rette kompetencer og risikovillig kapital. Derfor foreslår man bl.a., at der skabes et dansk økosystem for Industri 4.0, som bliver bygget op gennem flere samarbejder, hvor virksomheder og universiteter deler og udvikler deres viden. Dette skal bl.a. ske i en række demonstrationscentre, som Innovationsfonden vil støtte etableringen af i løbet af 2017. Innovationsfondens direktør, Peter Høngaard Andersen, forventer, at universiteterne kommer til at spille en afgørende rolle her: ”Universiteterne spiller en væsentlig rolle i forhold til demonstrationscentrene, for de kan træde til med den nyeste viden om bl.a. teknologierne i Industri 4.0. En betydelig involvering fra universiteterne vil sikre centrenes langtidsperspektiv, så de hele tiden er på forkant med den nyeste viden. Des- MADE Digital Konsortiet MADE Digital er en udvidelse af et oprindeligt konsortium, MADE (Manufacturing Academy of Denmark). Det blev etableret i 2014 for at styrke danske produktionsvirksomheder, og samarbejdet omfatter ud over virksomheder desuden GTS-institutter og universiteter. MADE Digital har et samlet budget på 196 mio. kr. fra parterne og Innovationsfonden, og i 2017-19 søsættes i alt 30 digitale forskningsprojekter under ni temaer. DTU er leder af tre af de ni temaer, men har forskere involveret i dem alle. made.dk uden er det vores ambition, at centrene kommer til at spille en rolle i rekrutteringen af nye studerende. For de bliver hurtigere præsenteret for koblingen mellem det teoretiske og praktiske i de teknologier, der indgår i Industri 4.0, og det kan måske give nogle inspiration til at vælge en teknisk uddannelse,” siger Peter Høngaard Andersen. Viden til samfundet At indgå et tæt og værdiskabende samspil med det omgivende samfund er en central del af DTU’s mission, og prorektor Rasmus Larsen ser derfor DTU som en oplagt aktør, både når kendskabet til Industri 4.0 skal udbredes og implementeres i danske virksomheder, og når universitetet skal uddanne ingeniører med Industri 4.0-kompetencer: ”DTU er jo en national ressource, der leverer ingeniører, viden og innovation til de danske virksomheder. Det vil også sige, at vi fanger store teknologitrends som Industri 4.0 og sikrer, at de er til rådighed i det danske samfund. Som Danmarks største teknologiplatform har DTU et særligt ansvar for at levere relevant viden og med høj kvalitet. Når vi er internationalt orienteret, handler det også om, at vi trækker viden hjem til Danmark og bl.a. får den ind i vores uddannelser, så de ingeniører, der kommer ud i virksomhederne, er i stand til at lave fremtidens produktionssystemer og produkter,” siger Rasmus Larsen. Rasmus Larsen, prorektor, DTU, dtu-provost@dtu.dk Hans Nørgaard Hansen, institutdirektør, DTU Mekanik, hnha@mek.dtu.dk Download rapporten ’Winning the Industry 4.0 race’ her: kortlink.dk/q94p benytter teknologier til at fremstille nye produkter eller til at tilføje nye funktionaliteter til eksisterende produkter. En ny funktionalitet kan f.eks. være at indbygge sensorer i produktet, som sender data fra forbruger til virksomhed via internettet. Dataene kan f.eks. afdække, hvornår reservedele skal udskiftes, eller hvornår produktet skal have et serviceeftersyn,” siger Hans Nørgaard Hansen. I andre virksomheder er fokus på at digitalisere produktionsapparatet, forklarer institutdirektøren. ”Her arbejder virksomhederne på at få deres produktionssystemer forbundet med hinanden, så apparater, maskiner eller robotter kommunikerer med hinanden og udveksler data under de forskellige processer i produktionen. Her handler digitaliseringen om at tilrettelægge hele produktionen på en ny måde, og om, hvordan man bruger teknologi til at få en mere robust produktion, hvor der opstår færre fejl. Det kan øge både effektiviteten i produktionen og kvaliteten af produkterne,” siger Hans Nørgaard Hansen. Når det gælder digitalisering af produkter og produktionsapparat, er der ikke tale om et enten-eller, tværtimod: ”Vil man som virksomhed udnytte Industri 4.0 til fulde, skal man digitalisere både produkterne og produktionen, for det er samspillet mellem de to sider, der kan bringe virksomheden et kvantespring foran konkurrenterne,” siger Hans Nørgaard Hansen. Institutdirektøren påpeger dog, at der ligger et stort arbejde for virksomhederne med at finde ud af, hvad der skal digitali- foran konkurrenterne.” HANS NØRG A A R D H A N S E N , I N S T I T U T D I REKTØ R , DTU MEKANIK


Dynamo_49
To see the actual publication please follow the link above