Page 20

Dynamo_49

20 INDUSTRI 4.0 INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS DYNAMO 49 05 17 Nyt center til forskning i tingenes internet På DTU forsker og underviser flere institutter i teknologier, der indgår i ’Internet of Things’ (IoT). For at skabe et overblik og en samlet indgang til DTU’s aktiviteter er et nyt IoT Center blevet etableret i slutningen af 2016. Centret er forankret på DTU Compute. I centret kan virksomhederne få adgang til den nyeste viden, mens forskerne får kendskab til virksomhedernes udfordringer på IoT-området. Også DTU-studerende kan få kontakt til virksomheder, der ønsker at samarbejde om IoT-projekter. www.iotcenter.dk ligt, og før de gør skade. Det er også muligt at benytte sig af ’big data’ og ’machine learning’ og forudse, hvornår en maskine skal have nye reservedele, så man undgår, at den stopper,” siger Paul Pop. Der er bred enighed om, at der er et enormt potentiale i ’Industrial Internet of Things’. Ifølge General Electric kan fænomenet øge det globale bruttonationalprodukt med 15 billioner dollar over de næste 20 år. Udviklingen går stærkt. I 2011 var 13 milliarder enheder globalt koblet til internettet. Det anslås, at antallet af enheder i 2020 vil være oppe på 50 milliarder. Kræver driftssikker teknologi Jo flere ting vi kobler til internettet, jo højere krav er der til teknologiernes sikkerhed i forhold til såvel nedbrud som indbrud. En opkobling til internettet udgør naturligvis en øget sårbarhed over for cyberangreb. Derfor er sikkerhed afgørende for, om ’Industrial IoT’ bliver udnyttet til fulde, og det er et prioriteret forskningsområde i DTU’s nye center. Derudover skal teknologierne være særdeles pålidelige, så overførsel af data mellem to maskiner eller robotter sker i absolut ’real-time’. I en industriel sammenhæng nytter det ikke, at der er en lidt dårlig forbindelse til internettet, da mange virksomheders processer er yderst tidskritiske, og det kan have store konsekvenser, hvis der opstår fejl eller forsinkelser i kommunikationen mellem maskinerne. ”Systemerne skal reagere virkelig hurtigt, hvis der f.eks. opstår en uventet ændring et sted i produktionen. Hvis ikke systemerne retter op i ’real-time’, risikerer virksomheden, at produktionen går tabt, og dermed taber de fortjeneste. Den yderste konsekvens for visse virksomheder kan være større ulykker som eksplosioner, nedsmeltninger eller lækker, der forurener omgivelserne,” siger Paul Pop. Fra skyen til tågen For at sikre den absolut højeste sikkerhed og samtidig den højeste hastighed i kommunikationen mellem maskiner skal kommunikation og data derfor ikke udveksles via en ’cloud’ på internettet. Derimod taler man om at få ’clouden’ ned til jorden – og når skyer er i jordhøjde, er det som bekendt tåget. Derfor kalder man denne nye teknologiudvikling for ’fog computing’. I andre kredse er den døbt ’real-time edge computing’, fortæller Paul Pop. Med ’fog computing’ vil kommunikationen mellem maskinerne ske lokalt i virksomheden. ”Det er ikke det samme som at have lokale servere stående, da de er alt for langsomme og ustabile. En server kan gå ned, og den kan hackes. Virksomhederne har brug for en teknologi, der er mere specialiseret og pålidelig. I øjeblikket har vi de såkaldte fieldbuses, som er hardware, der bidrager med et andet slags netværk, der kan forbinde virksomhedens maskiner. Med ’fog computing’ får virksomhederne mulighed for at udnytte digitalisering, uden at det går ud over sikkerhed, pålidelighed og hastighed,” siger Paul Pop. Paul Pop, professor, DTU Compute, leder af Internet of Things Center, paupo@dtu.dk Når både ting, mennesker, maskiner, robotter og systemer bliver koblet sammen, er potentialet for at øge produktiviteten enormt.


Dynamo_49
To see the actual publication please follow the link above