Page 25

Dynamo_49

DYNAMO 49 05 17 DTU 25 Her analyserer de cellefabrikker Dette ultramoderne analyselaboratorium befinder sig i de nyligt indviede lokaler på DTU i Lyngby, der huser The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability – DTU Biosustain. Her analyserer centrets forskere indholdet af forskellige biologiske prøver. Ofte er prøverne resultatet af en lang proces, hvor andre forskere på centeret har designet celler til at producere et givent kemikalie eller lægemiddel – som en slags cellefabrikker. I analyselaboratoriet identificerer og koncentrationsbestemmer laboranter og analysekemikere mængden og indholdet af molekyler i væsken fra cellerne og i selve cellerne. Analyserne foretages ved hjælp af avanceret udstyr som f.eks. massespektrometre. I laboratoriet oprenses også produkter, dvs. at det isoleres fra andre molekyler i prøven, så man står tilbage med det rene kemikalie eller lægemiddel. Læs mere om centrets arbejde på biosustain.dtu.dk


Dynamo_49
To see the actual publication please follow the link above