Page 31

Dynamo_49

DYNAMO 49 05 17 DTU 31 ”Generelt er samarbejdet mellem industrien og universiteterne kasser ryster frem og tilbage. Man kan tydeligt mærke rystelserne, når man står ved siden af maskinen. Og de forplanter sig til de bygninger, som kunderne ender med at placere maskinerne i. Westrup har gennem mange år beregnet disse påvirkninger, men virksomheden ønskede, at beregningerne i højere grad skulle basere sig på den nyeste viden inden for området. rystes frem og tilbage, vejer over et ton hver, og er forskudt fra hinanden, så rystelser kan ikke helt undgås. Men vi fandt ud af, at der var muligheder for at eliminere påvirkningen til omgivelserne,” forklarer Flemming Dam. ”Vi gav matematikerne den opgave, at de også skulle regne på, hvordan vi bedst muligt kunne optimere vores maskiner, så de påvirkede omgivelserne mindst muligt. Og nu arbejder vi med at bruge det princip, gruppen udpegede, i vores fremtidige produkter,” siger Flemming Dam. ”Generelt er samarbejdet mellem industrien og universiteterne en rigtig god ide. Vi er måske 100 mand i alt her i virksomheden. Og vi har ikke kapaciteten til at lave de beregninger, som Poul Hjorth og hans kollegaer kan foretage. Det tilfører os stor værdi, at de kan hjælpe os med det,” siger Flemming Dam. Poul G. Hjorth, lektor, DTU Compute, pghj@dtu.dk ESGI – European Study Group with Industry Afholdes en gang om året af skiftevis DTU og SDU, Syddansk Universitet. Formålet er at samle nogle af Nordeuropas største eksperter inden for industriel matematik for at løse komplicerede problemstillinger for virksomheder. Efter en uges beregningsarbejde præsenterer matematikerne deres løsningsforslag for industrien. Næste ESGI afholdes af SDU i august 2017. en rigtig god ide. Vi er måske 100 mand i alt her i virksomheden. Og vi har ikke kapaciteten til at lave de beregninger, som Poul Hjorth og hans kollegaer kan foretage.” F LEMMING DA M , TE K N I S K C H E F, WESTRUP Samarbejde gavner alle Den viden kunne lektor Poul G. Hjorth levere. Som leder af DTU Computes matematiske rejsehold ved han, hvordan industrivirksomheder kan få gavn af samarbejdet med matematikere. I samarbejde med kolleger og studerende gik han i gang med at løse Westrups udfordring. Han viskede en stor tavle ren, og i samarbejde med virksomhedens egne ingeniører, et par kolleger og en flok talentfulde studerende blev der gennemført nye, komplekse beregninger af maskinernes rystelser og udarbejdet et forslag til, hvordan maskinernes rystelser kunne dæmpes ved et at ændre lidt på designet. Dernæst blev der udarbejdet en rapport, som Westrups tekniske chef, Flemming Dam, fik overrakt. Nu er virksomheden ved at implementere den metode, som blev foreslået af arbejdsgruppen. ”Det kommer aldrig til at lade sig gøre at eliminere rystelserne helt og aldeles. De to store beholdere, som


Dynamo_49
To see the actual publication please follow the link above