Page 35

Dynamo_49

DYNAMO 49 05 17 DTU 35 FLYVER UNDER RADAREN ”Da vi lancerede dopplerradarsystemer, var det en banebrydende teknologi. Men det var jo ingen garanti for, at vi også ville være verdensførende 34 år senere.” P E D E R R . P E D E R S E N , A D M . D I R . , W E I B E L S C I E NT I F I C komme. Under alle omstændigheder vil det løft, som den nationale strategi giver området, også smitte af på Weibel.” Flere slags radarer For at forstå, hvordan Weibel Scientific kan byde ind med systemer til droneovervågning, må man kende virksomhedens teknologi. Langt de fleste radarer er såkaldte pulsradarer. Det gælder for eksempel stort set alle radarer, der benyttes til flykontrol. En pulsradar sender en kort puls afsted med et fast interval. En del af pulsen reflekteres af objektet. Ved at måle tiden mellem udsendelsen og modtagelsen af det reflekterede signal kan man udregne afstanden ud til objektet. En pulsradar er god til at finde objekter inden for et stort område af himlen og bestemme afstanden ud til objekterne. Til gengæld er den mindre egnet til at bestemme objekternes fart og retning. Weibels radarer sender i stedet et konstant signal ud. Man udnytter den såkaldte dopplereffekt, som består i, at bølgelængden af et signal vokser, når gerne er den stigende efterspørgsel efter radarsystemer til sporing af droner. Vi er begyndt at sælge de første systemer. Men der er fortsat megen forskning og udvikling, som vi skal have udført. Det er jo en ny type trussel, som det er meget krævende at imødegå.” Ros til national dronestrategi Sidste år blev det afsløret, at indsatte i danske fængsler har fået mobiltelefoner smuglet ind med drone. Og i Mellemøsten er de første angreb set, hvor terrorister har fløjet en drone med en håndgranat ind over markedspladser. ”Man behøver ikke meget fantasi for at forestille sig anvendelser af droner, som er endnu farligere. Det er oplagt, at der er behov for beskyttelse for eksempel i forbindelse med fodboldkampe og andre begivenheder, hvor mange mennesker er samlet. Det samme gælder for kritisk infrastruktur,” siger Peder R. Pedersen. Dynamo besøger Weibel Scientific, i anledning af at Danmark for nylig fik sin første nationale dronestrategi. ”Det er fantastisk, at regeringen har taget en lang række initiativer, som tilsammen kommer til at løfte området. Især er vi rigtig glade for, at mulighederne for at udføre testflyvninger nu bliver markant bedre. Det har stor betydning, når vi skal overbevise kunder ude i verden, at vi kan vise, at vores systemer har været i stand til faktisk at detektere droner i praktiske forsøg,” siger Peder R. Pedersen. Den nationale strategi nævner blot droneovervågning sporadisk, men det har direktøren forståelse for: ”Danmark er endnu ikke nået til at se så meget på de trusler, som droner kan udgøre. Men det vil helt sikkert


Dynamo_49
To see the actual publication please follow the link above