Page 38

Dynamo_49

38 NATIONAL DRONESTRATEGI OVERVÅGNINGSPROJEKTER DRONER TIL GAVN FOR SAMFUNDET Droner skal løse samfundsnyttige opgaver, lyder det i Danmarks nationale dronestrategi. Og nu er en stribe DTU-projekter gået i luften. MUSLINGER OG ØSTERS I VADEHAVET I Vadehavet koordinerer Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua et projekt, hvor droner kortlægger tre arter af skaldyr, nemlig blåmuslinger, hjertemuslinger og stillehavsøsters. Den danske del af Vadehavet er nationalpark og er desuden beskyttet af EU-lovgivning. Derfor har der ikke været fisket skaldyr i større omfang i Vadehavet i de senere år. ”Men faktisk ved man ikke, om det ville være bæredygtigt at tillade fiskeri efter muslinger og østers, da bestandene ikke er blevet opgjort de seneste ti år,” siger forsker Pernille Nielsen, DTU Aqua. Tidligere er der dels anvendt flyfotografering, dels undersøgelser til fods for at opgøre bestande af skaldyr i Vadehavet. Flyovervågning kan dække et stort område, men billederne har typisk for dårlig opløsning til, at man kan være sikker på, at det faktisk er skaldyr, man ser. Desuden giver flyfotos umiddelbart kun information om positionerne af muslinger, ikke om mængden af dem. De klassiske metoder, hvor man manuelt tager skrabe- eller rammeprøver fra havbunden, er til gengæld tidskrævende. ”Specielt for bestande på vadefladerne, hvor kortlægningen er foregået til fods, skal der bruges mange timer for at få et godt estimat. Muslinger og østers fordeler sig ikke jævnt over havbunden, men klumper sig sammen bestemte steder. Droner kan være med til at dække et meget større område og samtidig gøre estimaterne over bestandene mere præcise,” forklarer Pernille Nielsen. Morten Andersen DJI, All Over Press, Shutterstock Blåmuslinger, ålegræs og miner, der befinder sig i havet som et levn fra længst afsluttede krige, er eksempler på mål for droner, der bliver sendt til vejrs i DTU-projekter. Med andre ord er DTU godt i gang med at virkeliggøre målet i regeringens nylige nationale dronestrategi om at benytte droner til at løse vigtige samfundsopgaver. ”Strategien løfter området og passer godt ind i den indsats, som vi har bygget op på DTU over de seneste år,” siger chefkonsulent Michael Linden Vørnle, DTU Space. Han leder DTU Space DroneCenter, som blev stiftet i efteråret 2014. Der medvirker forskere fra DTU Space i alle projekter under centeret, men også forskere fra en række andre institutter. ”Selve det at få et stykke isenkram til at flyve er ingen kunst i dag. Det spændende er, når man kombinerer droneteknologien med andre fagligheder. Her har DTU især mulighed for at bidrage markant,” siger Michael Linden-Vørnle. Michael Linden-Vørnle, chefkonsulent , DTU Space, mykal@space.dtu.dk


Dynamo_49
To see the actual publication please follow the link above