Page 6

Dynamo_49

06 LYSKVALITET LED-TEKNOLOGI DYNAMO 49 05 17 DTU 1962 Nick Holonyak fra General Electric udvikler den første LED – en lysdiode, der udsender rødt lys. er netop egenskaber, som er svære at genfinde i sparepærer, lysstofrør og mange LED-pærer. Og noget tyder på, at det kan blive endnu sværere for os. LED-lys er den nyeste belysningsteknologi, som i disse år vinder stærkt frem på hele kloden, især båret frem af, at den er ekstremt energieffektiv. Både industri, myndigheder og forbrugere er enige om, at det er en god idé at bruge mindre strøm på belysning. Udviklingen og produktionen af LED-lys sker særligt i udlandet, hvor der er andre behov for belysning end i Skandinavien. Det betyder, at dét, vi i Norden opfatter som god belysning, risikerer at blive overset. Desværre koster skandinavernes ønsker til lyset lidt mere i strømforbrug, og det går mod den generelle udvikling af LED-belysning: ”Den generelle holdning blandt producenter og myndigheder i forskellige lande er, at udviklingen skal gøre LED-lys så energieffektivt som muligt. Hvis det bliver det eneste, der styrer udviklingen, kan vi risikere, at vi hovedsageligt ender med LED-lys, som giver et koldt hvidt lys, der blænder, og som ikke altid har en optimal farvegengivelse. Det harmonerer dårligt med vores nordiske lyskultur,” forklarer seniorforsker Carsten Dam-Hansen fra DTU Fotonik, der også er medlem af Det Internationale Energiagenturs 4E Solid State Lighting Annex, der samler eksperter med viden om LED, som forsøger at præge udviklingen af teknologien. Stadig store strømbesparelser Teknologisk er der intet til hinder for at få LED-lys, der lever op til Nordens idéer om godt lys. Selvom det koster mere i strøm, er vi dog stadig milevidt fra at bruge lige så meget strøm, som dengang vi havde glødepæren: ”På nuværende tidspunkt giver det mest energieffektive LED-lys en strømbesparelse på en faktor 10 i forhold til glødepæren. Dvs. at vi kun bruger en tiendedel strøm for at få den samme lysmængde fra en sådan LED som fra en glødepære. Når LED-lyset derimod indrettes efter de nordiske ønsker, så bliver besparelsen på en faktor 8. Det er naturligvis en mindre besparelse, men der er altså stadig tale om en kæmpe besparelse i strømforbrug i forhold til glødepæren,” siger Carsten Dam-Hansen. Tor Nørretranders opfordrer forbrugerne til at råbe op og stille krav til industrien om at lave godt LED-lys: ”LED-pærer har meget lang levetid. Den LED-pære, du køber, når du får dit første barn, sidder stadig i lampen, når barnet flytter hjemmefra. Lyset påvirker vores livskvalitet, men fordi vi har været vant til glødepæren, har vi ikke skullet tænke over lysets kvalitet. Det er vi nødt til nu. Det gælder vores livskvalitet. Og hvis vi er mange, der stiller krav, så kan vi få producenterne til at holde op med at sende deres skrammel-lys ud på markedet,” lyder opfordringen fra Tor Nørretranders. Vi har travlt, for udviklingen går stærkt i disse år, fortæller Peter Bennich, der er LED-ekspert hos den svenske Energimyndigheten samt formand for Det Internationale Energiagenturs 4E Solid State Lighting Annex. Han forklarer: ”LED-udviklingen må ikke fejle, som det skete med sparepæren, hvor vi fik en energieffektiv løsning, men som ingen mennesker kunne lide. Vi må sikre en sund teknologiudvikling, så vi opnår det lys, mennesker har brug for og kan lide. Kvaliteten af LED-lyset skal være i orden. Jeg vurderer, at de næste fem år bliver afgørende for, om vi får udviklet LED-teknologien i den rigtige retning,” siger Peter Bennich. Carsten Dam- Hansen, seniorforsker, DTU Fotonik, cadh@fotonik. dtu.dk LED-LYSETS HISTORIE 1907 H.J. Round rapporterer som den første om lys udsendt fra en halvlederforbindelse.


Dynamo_49
To see the actual publication please follow the link above