Page 11

Aarsrapport_2016

HOVEDOPGAVER 2.2 Hovedopgaver DTU er et teknisk eliteuniversitet, der er kendetegnet ved forskning og uddannelse på højeste internationale niveau, professorer med forskningsledelse, tæt samspil med myndigheder og erhvervslivet, samt strategiske alliancer med samarbejdspartnere i Danmark og internationalt. DTU er et globalt orienteret universitet inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. Universitetet arbejder inden for fire hovedopgaver: Uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Universitetets hovedopgaver er forankret i institutter, i andre universitetsenheder LEDELSESBERETNING 11 og i datterselskaber. Universitetets faglige spydspidser ligger inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder og med særlige satsninger inden for en række samfundsrelevante engineering discipliner, herunder bæredygtig energiteknologi og life science. Universitetet yder forskningsbaseret rådgivning til danske myndigheder, internationale organisationer og virksomheder. Store dele af det løbende rådgivningsarbejde hviler på et flerårigt aftalegrundlag med en række sektorministerier. DTU udnytter slagkraften i samarbejdet på tværs af forskningsfelter og organisatoriske enheder til at skabe et innovativt universitet. Dette understøttes af forskerparkaktiviteterne gennem datterselskabet Scion DTU A/S, der tillige forestår biotekforskerparken COBIS A/S, der er oprettet i et samarbejde mellem Scion DTU A/S og Symbion A/S. Desuden ejer universitetet følgende enheder: Pre-Seed Innovation A/S, der investerer risikovillig kapital i teknologiske opstartsvirksomheder i etableringsfasen, og som er godkendt som innovationsmiljø og administrerer statslige innovationsmidler. Bioneer A/S (GTS-institut) er en bioteknologisk servicevirksomhed målrettet kunder inden for biomedicin og bioteknologi. Dansk Fundamental Metrologi A/S (GTS-institut) er Danmarks nationale måletekniske institut og udbyder måleteknisk ekspertise bl.a. i form af kalibrering, referencematerialer og rådgivning. Dianova A/S udbyder diagnostiske undersøgelser, laboratorieanalyser, rådgivning og risikovurdering inden for husdyrsygdomme og fødevaresikkerhed. DTU er et globalt orienteret universitet inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. Universitetet arbejder inden for fire hovedopgaver: Uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above