Page 12

Aarsrapport_2016

2.3 VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET Særlige strategiske og organisatoriske resultater 2016 har budt på en række betydningsfulde resultater, der bevæger universitetet mod opfyldelsen af målene i DTU’s Strategi 2014-2019 om at være et førende teknisk eliteuniversitet. Universitetet har modtaget VILLUM Fondens jubilæumsbevilling på 150 mio. kr., som er fondens største forskningsbevilling nogensinde. Bevillingen går til opbygningen af et nyt ambitiøst forskningscenter VILLUM Center for Science of Sustainable Fuels and Chemicals. Centret er forankret på DTU og består af et team af topforskere fra DTU og Stanford University, Københavns Universitet og Syddansk Universitet, der skal forske i katalysatorer og udvikle banebrydende teknologier, der kan erstatte fossile ressourcer med bæredygtige løsninger. Derudover har DTU taget et stort skridt for at samle life science og bioengineering aktiviteterne på universitetet. I slutningen af 2016 blev nøglerne overdraget til den nye bygning, der samler de tre institutter DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet og deres ca. 800 medarbejdere under ét tag på Lyngby Campus. Bygningen er på 47.000 m2 og rummer state-of-the-art laboratorier til forskning, rådgivning, innovation og undervisning. Institutternes forskning og rådgivning spænder vidt – fra bæredygtig udnyttelse af havet over ernæring, fødevaresikkerhed og antibiotikaresistens til overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme. Ligeledes er DTU Biosustain flyttet ind i en nyopført bygning på Lyngby Campus. 12 LEDELSESBERETNING På uddannelsessiden har DTU udbudt en ny engelsksproget civilbacheloruddannelse i General Engineering. Der er tale om en tværfaglig uddannelsesretning, som fokuserer på de brede og generelle ingeniørkompetencer. Uddannelsen rekrutterer bredt fra Danmark og hele verden med hovedvægt på Europa. Der var fuldt optag og mange meget velkvalificerede ansøgere til den nye uddannelsesretning. På det organisatoriske plan er DTU’s institut for Systembiologi blevet opdelt i to nye institutter, hhv. DTU Bioengineering og DTU Bioinformatik for at styrke og målrette universitetets aktiviteter på området. DTU Bioengineering skal arbejde med samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer inden for bioteknologi, biomedicin, fødevareteknologi og human sundhed. DTU Bioinformatik arbejder med at udvide den biologiske viden og skabe værktøjer til fremtidens biotekindustri og sundhedsdataområdet. Derudover er der sket en intern reorganisering, hvor DTU Transport er ophørt som et selvstændigt institut, og alle undervisnings-, forsknings- og myndighedsaktiviteter er overført til et nyt tværgående center – Transport DTU – som er forankret på DTU’s institut for Management Engineering. Efter indstilling fra rektor traf bestyrelsen beslutning om, at Rasmus Larsen ansættes som ny prorektor pr. 1. februar 2017. Rasmus Larsen afløser Henrik C. Wegener, som tiltræder som rektor på KU. Derudover er Katrine Krogh Andersen blevet ansat som forskningsdekan for at styrke fokus på hjemtag af forskningsmidler. På uddannelsessiden er der ansat ny uddannelsesdekan, Philip J. Binning. Han overtager ansvaret for kandidat-, ph.d.- og efteruddannelserne samt internationalisering og afløser Martin P. Bendsøe. Dekan for bacheloruddannelserne og studiemiljø, Martin E. Vigild er blevet genansat i stillingen. DTU har endvidere sagt farvel til koncerndirektør for erhverv og myndigheder, Niels Axel Nielsen, der er gået på pension. DTU har modtaget 150 mio. kr. til opbygning af et nyt forskningscenter af VILLUM Fonden


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above