Page 13

Aarsrapport_2016

VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 optagelseskvotient. Samtidig fortsætter universitetet den positive udvikling i 1. prioritetsansøgninger til universitetet, hvor der for andet år i træk har været en stigning på 11 pct. af ansøgere med DTU som 1. prioritet. På kandidatuddannelsen optog universitetet i alt 1.862 nye studerende, hvilket svarer til en stigning på 11 pct. i forhold til 2015. 182 af de optagne på kandidatuddannelsen havde en videregående uddannelse fra et andet dansk universitet. I alt 773 havde et udenlandsk adgangsgrundlag, hvilket svarer til en stigning LEDELSESBERETNING 13 på 15 pct. i forhold til 2015. Nye uddannelser Universitetet udbød to nye civilbacheloruddannelser i hhv. Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering (30 studiepladser), der udvider universitetets uddannelsesportefølje til i højere grad at inddrage life science området, samt den engelsksprogede uddannelse General Engineering (50 studiepladser), der bidrager til yderligere internationalisering af universitetets uddannelser. Begge uddannelser havde fuldt optag. Universitetet har fået prækvalificeret en deltidsmasteruddannelse i Vindenergi. Uddannelsen er tilrettelagt som en online uddannelse og gennemføres som e-læring. Uddannelsen udbydes fra efteråret 2017 og er målrettet ansatte i vindindustrien i både Danmark og resten af verden. Uddannelse Uddannelsesudbud og optag DTU uddanner ingeniører, der matcher samfundets behov, og udbød i 2016 følgende heltidsuddannelser: • Civilingeniøruddannelsen med 18 bachelor- og 28 kandidatretninger, heraf to bachelor- og to kandidatretninger i samarbejde med Københavns Universitet (optag på DTU) • Diplomingeniøruddannelsen med 17 retninger, heraf to i samarbejde med Copenhagen Business School og én i samarbejde med Københavns Universitet (optag på DTU) • Derudover to bacheloruddannelser og to kandidatuddannelser i samarbejde med Københavns Universitet (optag på KU) Som led i målet om at udvide universitetets uddannelseskapacitet for at levere flere ingeniører til erhvervslivet, optog universitetet i alt 1.241 nye studerende på diplomingeniøruddannelsen og 1.059 på bacheloruddannelsen i teknisk videnskab. Universitetet havde en stigning i optaget af bachelorstuderende på knap 9 pct., mens der var en stigning i optaget af diplomingeniørstuderende på 2 pct. i forhold til 2015. Alle uddannelsesretninger – på nær én – blev lukket med Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering (BSc) SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201601 Electrical Engineering (Mcs) SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201602


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above