Page 14

Aarsrapport_2016

2.3 VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET Dimittender For første gang nogensinde er der færdiguddannet mere end 2.000 ingeniører på et enkelt år fra DTU. I alt dimitterede 2.058 ingeniører i 2016, heraf 1.351 civilingeniører (kandidater i teknisk videnskab) og 707 diplomingeniører. Det udgør en samlet stigning på 8 pct. i forhold til 2015. Set over en periode fra 2014 til 2016 er antallet af ingeniører, der årligt dimitterer fra DTU, steget med 23 pct. Studietid og studieplanlægning Regler og rammer for universitetets uddannelser er justeret i overensstemmelse med fremdriftsreformen og de politiske mål om at nedbringe studietiderne på universiteterne. Universitetet har iværksæt en række indsatser for at nedbringe studietiderne, og den gennemsnitlige studietid for ingeniører der dimitterede i studieåret 2015/2016, er nedbragt med ca. to måneder. For at understøtte den positive udvikling yderligere er der udviklet og lanceret en studieplanlægger, som skal øge de studerendes mulighed for at lægge en studieplan, der sikrer fremdrift og faglig progression. Fra 2017 skal de studerende tilmelde sig alle kurser og udfylde en studieplan i studieplanlæggeren. Innovation i diplomingeniøruddannelsen I foråret blev kurset Innovation Pilot (10 ECTS) udbudt som pilotforløb, og i efteråret blev det for første gang gennemført som et obligatorisk kursus med mere end 200 tilmeldte studerende. Kurset er et centralt element i universitetets diplomingeniøruddannelse 14 LEDELSESBERETNING 23 procent flere ingeniører dimitterede fra DTU i 2016 sammenlignet med 2014 og skal sikre, at alle diplomingeniørstuderende opnår kompetencer inden for uddannelsens konstituerende elementer innovation og tværfaglighed. De studerende arbejder i tværfaglige projektteams med at løse virkelige udfordringer, som virksomheder har stillet. Fra 2017 vil ca. 400 studerende følge kurset hvert semester. Studenterdrevne projekter Universitetet understøtter udvikling af kompetencer inden for bæredygtighed, innovation, entreprenørskab og samarbejde gennem en række aktiviteter, der rækker udover den skemalagte undervisning og giver de studerende erfaring med praktisk problemløsning og ingeniørarbejde. Studenterkonkurrencen GRØN DYST har fokus på bæredygtighed og kulminerer med, at årets arbejde med grønne teknologier i undervisningen præsenteres for politikere, erhvervsliv og interesserede fra offentligheden. I 2016 deltog godt 300 studerende med 124 projekter. Udover studerende fra de fleste af DTU’s studieretninger deltog studerende fra 14 samarbejdsuniversiteter i ind- og udland. 101 studerende deltog på årets Roskilde Festival med 18 forskellige projekter under titlen Powered by DTU Students. Projekterne spændte bredt fra tracking af publikum via WI-FI signaler med henblik på at for GRØN DYST 2016 SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201603 797 udrejsende DTU-studerende i 2016


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above