Page 15

Aarsrapport_2016

VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 International studentermobilitet I 2016 var 797 DTU-studerende på ophold i udlandet, og universitetet modtog i alt 867 udvekslingsstuderende. I forhold til 2015 er det en stigning på 14 pct. i antallet af udgående udvekslingsstuderende og en stigning på 10 pct. i antallet af indgående udvekslingsstuderende. Stigningen i indgående udvekslingsstuderende er et udtryk for, at DTU udveksler flere studerende inden for rammerne af større udvekslingsaftaler med førende udenlandske universiteter. Uddannelsessamarbejde med internationale alliancepartnere Universitetet udbygger og konsoliderer løbende sin portefølje af uddannelsessamarbejder på kandidatniveau. Af universitetets 28 kandidatstudieretninger har 21 en eller flere internationale s bedre sikkerheden til analyse og bekæmpelse af støv pecialiseringer. på festivalpladsen. Efter ønske fra festivalsledelsen blev der desuden gennemført en række publikumsinddragende LEDELSESBERETNING 15 workshops med fokus på tekniske løsninger på lavpraktiske problemstillinger. Universitetets Blue Dot Projects1) omfatter i øjeblikket DTU Roadrunners, DTU Robocup, DTU Biobuilders og DTU Ecotrophelia. Sidstnævnte er ny i familien og har fokus på udvikling af innovative og bæredygtige fødevarer. I alt 41 studerende fik diplom for at have gennemført et Blue Dot Project i 2016. Undervisningspris En nystiftet pris for udvikling af undervisning og læring blev uddelt første gang i november 2016. Hensigten med prisen er at skabe synlighed om den store indsats, som universitetets undervisere gør for at udvikle deres undervisning, samt anerkende særlige indsatser. Prisen supplerer de studerendes pris til Årets undervisere. 1) DTU Blue Dot Projects er betegnelsen for innovative, studenterdrevne, oftest tværfaglige, projekter på DTU. Projekterne fungerer som værksteder, hvor de studerende får lejlighed til at afprøve teoretisk stof i praksis. Deltagelse udløser ECTSpoint og tæller således med i uddannelsen, men det er karakteristisk, at de studerendes involvering, indsats og tidsforbrug ligger langt ud over det normale, som forventes i forhold til det pågældende element. DTU Roadrunners SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201604 International fællesuddannelse, Maritime Engineering SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201605 Forskeruddannelse DTU optog i alt 366 ph.d.-studerende i 2016, heraf er 22 finansieret i samarbejde med en virksomhed, og 33 er erhvervs ph.d.-studerende. Ud af det samlede optag af ph.d.-studerende er 198 internationale studerende. Samarbejdet i den internationale universitetsalliance EuroTech er yderligere styrket med en fælles ph.d.-aftale mellem de fire universiteter (École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Eindhoven University of Technology (TU/e), Technical University of


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above