Page 16

Aarsrapport_2016

I 2016 var der eksternt finansierede forskningsaktiviteter på universitetet for 1.723 mio. kr. Midlerne er fordelt på 926 mio. kr. fra danske offentlige kilder, 370 mio. kr. fra danske private kilder, 286 mio. kr. fra EU og 141 mio. kr. fra øvrige udenlandske kilder. Dette udgør en stigning på 4 pct. i forhold til 2015, hvor de eksternt finansierede forskningsaktiviteter var på i alt 1.663 mio. kr. Universitetet har besluttet at sætte ekstra fokus på hjemtag af forskningsmidler fra EU, og der er derfor oprettet en ny central forskningsstøtteenhed samt ansat en forskningsdekan for at styrke området. Universitetet havde i 2016 1.324 aktive projekter med erhvervslivet og udførte konkrete forskningsopgaver for virksomheder for 511 mio. kr. Udviklingen afspejler en stigning i antal projekter på 5 pct. i forhold til 2015, mens det økonomiske omfang af samarbejdet med erhvervslivet steg med 6 pct. 2.3 VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET Munich (TUM) og DTU). Derudover er de fælles ph.d.-kursusbaser blevet konsolideret og indeholder nu godt 450 kurser for EuroTech samt knapt 900 kurser for Nordic Five Tech alliancen (Aalto University, Chalmers University of Technology, KTH Royal Institute of Technology, Norwegian University of Science and Technology og DTU). Derudover var DTU i regi af CESAER-netværket og i samarbejde med Nordic Five Tech og EuroTech i august måned vært for en velbesøgt konference om Innovative Doctoral Training, som tiltrak universitetsledelse, ph.d.-skoleledere, undervisere og administrative medarbejdere fra mere end 30 europæiske universiteter. Efteruddannelse Universitetet udbød i 2016 følgende typer af efteruddannelse, der skal sikre udbredelse af universitetets viden om innovation og teknologiudvikling til erhvervslivet og samfundet: • Syv deltidsdiplomuddannelser, hvor der blev solgt 1640 diplommoduler • Tre deltidsmasteruddannelser og en deltidsmasteruddannelse i samarbejde med Københavns Universitet med et optag på 36 studerende • Fleksibel master med et optag på 15 studerende • Tompladsordning, hvor kursister følger undervisningen sammen med universitetets ordinære studerende. Der blev optaget 417 studerende • Korte erhvervsrettede kursusforløb efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, hvor der blev udbudt 24 kurser 16 LEDELSESBERETNING Forskning Industrial PhD, Sara Shafiee, DTU Management Engineering and Haldor Topsøe SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201606 1.324 aktive projekter med erhvervslivet i 2016 This is Also Engineering (Rektor-talk) SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201607


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above