Page 17

Aarsrapport_2016

VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 Derudover har to forskere modtaget DFF-Forskningslederbevillinger fra Det Frie Forskningsråds eliteforskningsprogram, Sapere Aude. Bevillingerne beløber sig til samlet 13,5 mio. kroner til forskning i emnerne blodcelle-substitutter og mikroskopi. Desuden fik fem yngre forskere en DFF-Forskertalentbevilling, og tre talentfulde ph.d.-studerende fik overrakt rejsestipendiater ved den årlige Eliteforsk konference. Universitetet har modtaget en generøs bevilling på 90 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingen skal finansiere ansættelsen af højtuddannede specialister, der kan analysere biologiske data og opbygge avancerede modeller. Bevillingen vil give et stort løft til universitetets beregningskapacitet af biologiske systemer. Målet er at udvikle hurtigere og bedre værktøjer til at analysere store mængder af biologisk data. Den nye bevilling udbygger de eksisterende aktiviteter i Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability. Udover den store jubilæumsbevilling fra VILLUM Fonden på 150 mio. kr., har fem forskere modtaget bevillinger fra VILLUM Young Investigator på over 46 mio. kr., der støtter særligt talentfulde yngre forskere. Bevillingerne er givet til forskning i optisk kommunikation, bølgevekselvirkninger, udvikling af to-dimensionelle materialer, ikke-naturlig udvælgelse af receptorer og til at ”måle uden målebånd”. LEDELSESBERETNING 17 Publikationer og internationale rankings Universitetet publicerede 3.114 publikationer i Web of Science-tidsskrifter, hvilket er en stigning på 3 pct. i forhold til 2015 og en fortsættelse af den positive udvikling, der har kendetegnet universitetets forskningsproduktion gennem det seneste årti. Kvaliteten af forskningen målt ved gennemsnitligt antal citationer pr. publikation i perioden 2013-2016 var højere for DTU (10,1) end for universitetets benchmarking universiteter TU/e (8,8), KTH (9,3) og Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) (9,3), men lavere end for TUM (10,4) og EPFL (13,7). Andelen af videnskabelige publikationer med internationale medforfattere er på 65 pct., hvilket er en stigning på 4 procentpoint i forhold til 2015. På Leiden Ranking 2016, der rangerer universiteterne ud fra, hvor stor en andel af det enkelte universitets publikationer der er blandt de 10 pct. mest citerede i verden, er DTU placeret som nr. 66 i verden, nr. 21 i Europa og nr. 1 i Norden. På Reuters Top 100 World’s Most Innovative Universities 2016 er DTU placeret som nr. 53 i verden, nr. 10 i Europa og nr. 1 i Norden. DTU indtager også høje placeringer på engineering-specifikke ranglister. På den nye Global Ranking of Academic Subjects 2016, der består af syv engineering-lister, har DTU en top 20-placering på fire af disse og indtager derved en plads som nr. 10 i verden, nr. 3 i Europa og nr. 1 i Norden. Elitepriser og- bevillinger Et hold ledet af forskere fra DTU har modtaget EU´s prestigefyldte Horizon pris for en teknologi, der muliggør optisk datatransmission med ultrahøj kapacitet og med store energi- og omkostningsbesparelser. Teknologien imødekommer den eksplosive efterspørgsel på bredbåndskapacitet. Fra national side har professor Lone Gram modtaget Villum Kann Rasmussens årslegat, som er Danmarks største individuelle pris på 5 mio. kr. for forskning indenfor bakteriers økologi og fysiologi. Fokus er på at finde egenskaber hos bakterierne, som kan udnyttes i produktion af antibiotiske stoffer eller finde andre medicinsk relevante stoffer eller biokemikalier. Dr.tech. Sigrún Huld Jónasdóttir, DTU Aqua. SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201608


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above