Page 18

Aarsrapport_2016

Internationalt samarbejde Med afsæt i de internationale alliancer arbejder DTU målrettet på at øge forskningssamarbejdet og antallet af ansøgninger til europæiske og nordiske forskningskilder. Der er således via EuroTech hjemtaget projektbevillinger til en samlet sum af 16 mio. EUR. Derudover har der været afholdt kick-off-arrangement om forskningssamarbejdet inden for Smart Cities med Nanyang Technological University i Singapore samt etablering af en række fælles finansierede joint ph.d.-forløb. I forbindelse med at DTU i efteråret deltog i statsminister Lars Løkke Rasmussens delegation til et besøg i Sydkorea, indgik DTU aftaler med KAIST om etablering af samarbejde inden for forskning og innovation. Derudover er DTU blevet optaget som kernepartner i et europæisk Knowledge and Innovation Community (KIC) om råstoffer. Programmet fokuserer på mineralske og metalliske råmaterialer gennem hele værdi- og forsyningskæden samt udvikling af kritiske substitutionsmaterialer. DTU´s primære interesser relaterer sig til udvikling af grøn teknologi og materialer samt kompetencer og uddannelse i relation til arktisk teknologi. Forskningsinfrastruktur Opdateret og state-of-the-art forskningsinfrastruktur er grundlaget for teknisk forskning i verdensklasse. DTU udbygger løbende forskningsinfrastrukturen på universitetet samt indgår i internationale samarbejder om store forskningsfaciliteter. I 2016 har universitetet bl.a.: • Indviet tre nye laboratorier til test- og udviklingscenteret PowerLabDK på DTU, der har fokus på fremtidens energisektor med bl.a. digitalisering og smart grids. Centeret har desuden mulighed for at gennemføre storskalaforsøg på Bornholm. • Indviet et nyt center for Nuclear Magnetic Resonance (NMR) til avanceret udforskning af molekyler. Centeret er en ny kerneinfrastruktur på DTU, der giver adgang for alle institutter samt eksterne industri og akademiske samarbejdspartnere. Centeret huser fem avancerede NMR-spektrometre, heriblandt to instrumenter doneret af VILLUM Fonden. • Indviet en ny forsøgsfacilitet til formering af europæisk ål i Hirtshals. Forskningsfaciliteten skal være med til at udvikle ny teknologi til produktion og kultur af åleyngel i et tæt samarbejde med erhvervspartnere. • Været hovedansvarlig for udviklingen af måleinstrumentet BIFROST, der er et såkaldt neutron-spektrometer til den nye store fælleseuropæiske neutronforskningsfacilitet European Spallation Source (ESS). Der er bevilget 100 mio. kr. til instrumentet, der er specielt velegnet til studier af faste stoffers dynamik, som for eksempel svingninger i krystalgitre og magnetiske svingninger, på atomar skala. • Etableret en national portal Imaging DTU, der er del af Danmarks nationale industriportal ved røntgenstråleanlægget i Lund MAX IV, DanMAXbeamlinjen. Her kan virksomhederne henvende sig til DTU med materialer, som de ønsker at få undersøgt samt få hjælp til at få lavet de mere avancerede undersøgelser ved DanMAX. • Indgået i to tvær-universitære infrastrukturbevillinger finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet om hhv. at opsætte målestationer i Grønland og Danmark til at måle drivhusgasser, samt at skabe en national platform, der skal styrke forskningen i proteiner. 2.3 VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 18 LEDELSESBERETNING HLA Typing of the Genome Denmark Cohort (Computerome, DeIC) SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201609


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above