Page 19

Aarsrapport_2016

Forsknings- baseret rådgivning National og international rådgivning, monitorering og beredskab Universitetet bidrager med forskning, rådgivning, monitorering og beredskab inden for områderne miljø, fødevarer, transport samt energi, forsyning og klima. Universitetets indtægter fra de langsigtede strategiske rammeaftaler med danske ministerier udgjorde 339 mio. kr. i 2016. Universitetet yder international forskningsbaseret rådgivning til bl.a. FN, EU og OECD. Kontraktsummen for igangværende aftaler fra internationale myndigheder og organisationer udgjorde 120 mio. kr. i 2016. Som led i sammenlægningen af Fødevareministeriet og Miljøministeriet til ét samlet ministerium er universitetets tidligere rammeaftaler inden for områderne i 2016 blevet samlet i én rammeaftale gældende for 2017-2020. Kontraktgrundlaget er i den forbindelse blevet revideret, bl.a. i forhold til tavshedspligt, VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 offentliggørelse, ejerskab og inddragelse af faglige bidrag fra eksterne parter. Miljø- og Fødevareministeriet besluttede i juni 2016 at konkurrenceudsætte den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet med virkning fra 1. januar 2020. Beslutningen skete på baggrund af, at det ikke var muligt at skabe balance mellem de rekvirerede ydelser og ministeriets økonomiske ramme. Udbudsprocessen forventes afsluttet medio 2017. Universitetet har i 2016 indgået i nye samarbejder om forskningsbaseret rådgivning. Bl.a. projektet Forskningsbaseret maritim rådgivning, der har leveret tværfaglig rådgivning til myndighedernes regelforberedende arbejde på det maritime område. Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning indgik i projektet, der blev finansieret af Den Danske Maritime Fond. Sektorudvikling Universitetets kompetencer inden for forskningsbaseret rådgivning bruges til at styrke konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv. I 2016 har universitetet i samarbejde med relevante brancheorganisationer afdækket forsknings- og innovationsbehov i virksomheder i henholdsvis ingredienssektoren og sektoren for sundhedsteknologi. Begge er områder, hvor DTU har LEDELSESBERETNING 19 Kick-off Transport DTU SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201610 DTU laver også international forskningsbaseret rådgivning for internationale organisationer som FN, EU og OECD


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above