Page 20

Aarsrapport_2016

2.3 VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET stærke forskningsmiljøer og hvor danske virksomheder står stærkt. Særligt inden for ingrediensområdet bygger virksomhedernes eksportsucces i høj grad på forskning og udvikling både hos virksomheder selv, men også i kraft af deres samarbejde med DTU og andre universiteter. Inden for sundhedsteknologi indgår DTU desuden i en række samarbejder med hospitaler, kommuner, virksomheder og andre videninstitutioner. Eksempelvis Copenhagen Centre for Health Technology, Det Nationale Innovationsnetværk for Medicoteknik og samarbejder med hospitaler i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Via samarbejdet og arbejdet med brancheorganisationerne har DTU kortlagt virksomhedernes behov for forskning og innovation samt potentialet for sundhedsteknologi, herunder hvordan ny sundhedsteknologi kan skabe bedre kvalitet i forebyggelse, diagnosticering, behandling og rehabilitering. Universitetet bidrager også aktivt til at skabe øget konkurrenceevne og beskæftigelse i samfundet blandt andet gennem initiativer, der skaber samarbejder mellem små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som ofte ikke tidligere har samarbejdet med et universitet. Et eksempel på et nyt initiativ i 2016 er Greater Copenhagen Food Innovation, der søger at øge innovationsgraden og udvikle konkrete løsninger hos fødevarerelaterede SMV’er i primært Region Sjælland gennem vidensamarbejde og netværk. DTU har i 2016 indgået langsigtede strategiske samarbejdsaftaler med Lockheed Martin, Terma og Carlsberg. Indsatsen bygger videre på de positive erfaringer fra DTU’s mangeårige samarbejde med bl.a. den tyske koncern Siemens. Universitetets indtægter til forskning og innovation fra samarbejdet med Siemens var på 40 mio. kr. i 2016. 20 LEDELSESBERETNING Universitetet har de seneste år etableret en række centre, der fungerer som kontaktpunkter for den private og offentlige sektor til universitetet. Eksempler er LearnT DTU, Center for Nuclear Magnetic Resonance, Quantum DTU, Internet of Things (IoT) Center og Security DTU, der alle blev etableret i 2016. Udvikling, test og demonstration Universitetet har etableret et Living Lab på Lyngby Campus under overskriften DTU Smart Campus. Her kan studerende og forskere udvikle og teste fremtidens Smart City teknologier. DTU Smart Campus giver ligeledes kommuner og virksomheder nye muligheder for at teste og få demonstreret fremtidens Smart City-teknologier i samarbejde med universitetet. DTU har i forvejen et tæt samarbejde med flere Living Labs uden for campus, bl.a. DOLL Living Lab i Hersted Industripark og Nordhavn Energy Lab. DTU Smart Campus – Smart Avenue SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201611


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above