Page 22

Aarsrapport_2016

Kommercialisering af opfindelser Universitetet indleverede 75 nye prioritetsskabende patentansøgninger i 2016, hvilket er en vækst på 17 pct. i forhold til 2015. Universitetets patentportefølje er stabiliseret på 2015 niveau, da der har været fokus på at videreføre de patenter, som har et godt kommercielt potentiale. En række kommercialiseringsaktiviteter er gennemført for at øge eksponeringen til potentielle investorer og partnere gennem bl.a. DTU IP Pitch event og præsentationer for investorer med i alt 104 DTU projekter og over 600 deltagere. I 2016 var der 20 salgs-, licens- og optionsaftaler om IPR, hvilket udgør et fald på fire aftaler i forhold til 2015. International best practice og kompetenceudvikling 150 af universitetets medarbejdere har i årets løb gennemført et kompetenceudviklingsforløb vedrørende innovation, I-DTU, der bidrager til at udvikle en bredere, fælles forståelse af innovation på universitetet. I-DTU omfatter nøgleelementerne studenterinnovation, virksomhedssamarbejde og kommercialisering. Derudover er der gennemført erfaringsudveksling med en lang række eksperter fra internationale universiteter samt i regi af ESS, EuroTech og ASTP (sammenslutningen af Tech Transfer Offices i Europa) med henblik på videndeling og indsamling af Best Practice inden for innovation, entreprenørskab og kommercialisering. Campus- udvikling Generel campusudvikling Universitetets samlede campusplan går under betegnelsen Transforming DTU og omfatter investeringer til nybyggeri og moderniseringer for ca. 5,1 mia. kr. over en 10 årig periode. Campusudviklingen følger universitetets overordnede strategi om at udvikle eksperimentelle forsknings- og læringsfaciliter i verdensklasse, herunder at etablere faciliteter til life science og bioengineering samtidig med, at campusudviklingen prioriterer smukke, funktionelle og bæredygtige campusser. Universitetet råder over campusser i Lyngby, Ballerup og Risø. På Risø Campus pågår udmøntningen af Unilabmidlerne, som er en statslig pulje til opgradering af udtjente laboratorier. De største enkeltprojekter er bygningen af en national vindtunnel og et større nyt fiberlab, nyt mikroskophus og ny montagehal/værksted til DTU Vindenergi. DTU udvikler således Risø Campus med avanceret forskningsinfrastruktur, mens en række ældre huse er opsagt med henblik på at optimere ejendomsudnyttelsen på Risø Campus. På Lyngby Campus er første spadestik taget til bygningen af et nyt kollegium, der skal huse 200 danske og internationale studerende. Hempel Fonden har finansieret det nye kollegium med 130 mio. kr., som er den største enkeltdonation i fondens historie. Hempel Kollegiet vil stå færdigt i efteråret 2017. 2.3 VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 22 LEDELSESBERETNING Årets studenter start-up 2016, RELIBOND SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201613 5,1 mia. kr. investeres i nybyggeri og modernisering af DTU over en 10 årig periode.


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above