Page 23

Aarsrapport_2016

Større byggeprojekter Inden for rammerne af den overordnede campusplan er flere markante byggerier blevet afleveret i 2016: • Det store byggeri til samlokaliseringen af DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet på Lyngby Campus blev overdraget den 15. december 2016. Byggeriet består af totalrenovering af bygning 201 og 204 samt den nye store og meget markante laboratoriebygning 202. Indvielsen finder sted i 2017. • DTU Biosustain flyttede i efteråret fra midlertidige lokaler hos Scion DTU i Hørsholm til den nye bygning 220 på Lyngby Campus. Bygning 220 er universitetets første høje bygning og tilfører campus et nyt element med sine 6 etager. • DTU Fotonik flyttede ind i bygning 340, som med en markant arkitektonisk reference til instituttets forskning etablerer en ny forbindelse ”Line of Light” mellem Asmussens Alle og Ørsteds Plads. • DTU Campus Service flyttede i april 2016 ind i den eksperimentelt udformede bygning 409. Bygningen er udformet som et testhus, hvor bygningsfysikken monitoreres som led i ”Living Lab”, og nye arbejdspladsformer kan testes en til en. • Som led i arbejdet med en større auditorierenoveringsplan kunne den nyrenoverede undervisningsbygning 303A tages i brug efter sommerferien. Bygningen indbyder med sine forskelligartede undervisningslokaler og fleksible indretningsløsninger til en variation af undervisningsformer, hvor dialogen mellem undervisere og studerende på forskellig vis er i centrum. Bygningen er blevet udstyret med de nyeste IT-/AV-løsninger til brug for undervisningen, som bl.a. muliggør e-læringsløsninger og virtuel simultanundervisning i flere lokaler på samme tid. Derudover har der været fokus på at skabe et aktivt studie- og læringsmiljø mellem undervisningslokalerne. VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 Personale Udviklingen i medarbejderstaben Universitetets samlede personale er steget med 52 årsværk til 5.895 årsværk i 2016. Den mindre stigning i antallet af årsværk er fordelt nogenlunde ligeligt mellem flere i forskerstaben og i de centrale stabe. Stigningen i de centrale enheder skyldes centralisering af visse opgaver samt den store byggeaktivitet LEDELSESBERETNING 23 i Campus Service. Universitetets udgifter til generel ledelse og administration er fortsat på et lavt niveau og udgør 5,3 pct. af universitetets samlede ordinære driftsomkostninger, hvilket er lavere end i 2015. For yderligere information om universitetets personale henvises der til bilag 4.2. Transforming DTU – drone over DTU Lyngby Campus og DTU Risø Campus juli 2016 SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201614


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above