Page 25

Aarsrapport_2016

VÆSENTLIGE RESULTATER FRA ÅRET 2.3 Alumner mv. Der er 37.567 medlemmer af DTU’s alumnenetværk ud af universitetets 69.456 alumner. Alumnenetværket har fået næsten 7.000 nye medlemmer i årets løb, hvilket bl.a. kan tilskrives øget kommunikation og flere hvervekampagner. Der er desuden søsat flere aktiviteter, hvor alumner inddrages i branding- og markedsføringsaktiviteter på universitetet. Eksempelvis i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere og studerende samt som rollemodeller for studerende. Titlen som DTU Æresalumne i 2016 blev tildelt til Lone Dybdal Nilsson for hendes store indsats i alumnenetværket og for at være en fremragende ambassadør for universitetet. 37.567 medlemmer af universitetets alumnenetværk Universitetets alumner bidrager også som mentorer for de studerende. I 2016 var der 200 mentorer tilknyttet DTU, og universitetets mentorprogrammer blev udvidet med KommercialiseringsMentor, der støtter kommende start-ups og ph.d.Mentor. DTU modtager årligt en lang række delegationer og prominente besøg. I 2016 er der fra centralt hold gennemført 102 VIP besøg med deltagelse af ministre, politikere, ambassadører og strategiske alliancepartnere m.fl. Blandt andet var der besøg af EU’s kommissær for forskning, videnskab og innovation, Carlos Moedas, hvor fokus var på forskning, der løser samfundsmæssige udfordringer, samt hvordan universiteterne kan stimulere entreprenørskab i Europa. LEDELSESBERETNING 25 Alumne fra DTU: Fredrik Tuxen SE VIDEO www.dtu.dk/ AR201617 Derudover blev der i efteråret afholdt det årlige uddannelses- og forskningspolitiske topmøde på DTU med deltagelse af uddannelses- og forskningsministeren samt en række ordførere på området, herunder to tidligere ministre. Topmødet havde over 200 deltagere og samlede en bred kreds af aktører fra universitetet samt en lang række eksterne interessenter. Magasinet Technologist, der er et papirmagasin samt den tilhørende online platform, inkl. sociale medier, udgør et centralt element i DTU’s internationale branding. Online-indholdet kommer primært fra magasinet samt fra DTU og de øvrige EuroTechuniversiteter. Derudover udgiver DTU det eksternt rettede profilmagasin Dynamo samt DTUavisen.


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above