Page 26

Aarsrapport_2016

2.4 FINANSIEL REDEGØRELSE Finansiel redegørelse Universitetet opnåede i 2016 et positivt resultat på 5 mio. kr. Årets resultat er på niveau med 2015 og anses som tilfredsstillende. Universitetets samlede indtægter i 2016 udgør 4.991 mio. kr., hvilket er en stigning på 47 mio. kr. i forhold til 2015. Stigningen skyldes øgede uddannelsesindtægter og flere eksterne forskningsmidler. Uddannelsesindtægterne var i 2016 på 783 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2015 på 21 mio. kr. De eksterne forskningsindtægter var i 2016 på 1.723 mio. kr., hvilket er en stigning på 60 mio. kr. i forhold til 2015. De ordinære driftsomkostninger udgør 4.863 mio. kr., hvilket er en stigning på 22 mio. kr. i forhold til 2015. Stigningen skyldes dels overenskomstbestemte lønreguleringer, dels en stigning i af- og nedskrivninger. Sidstnævnte stiger primært som følge af ændret afskrivningsperiode fra 15 til 5 år på patenter, som blev indført i 2015, men som også har effekt i 2016, og at der er flere store byggerier, der er færdiggjort, hvor afskrivningen er begyndt i 2016. På bygningsområdet er driftsomkostningerne 602 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. højere end i 2015. Årets finansielle nettoomkostninger er på 112 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. højere end i 2015. De højere nettoomkostninger skyldes højere renteudgifter, som følge af fuldsårseffekten af optagelsen af nye realkreditlån på i alt 1 mia. kr. i september 2015. DTU's likvide midler udgør 894 mio. kr. pr. 31. december 2016, hvilket er 330 mio. kr. lavere end pr. 31. december 2015. Faldet skyldes i primært investeringer i henhold til universitetets investerings- og moderniseringsplan. I modsat retning trækker optagelse af et nyt realkreditlån på 535 mio. kr. i december 2016. For DTU og datterselskaber er der opnået et resultat i 2016 på 18 mio. kr. (2015: 37 mio. kr.). Datterselskaberne er ikke konsolideret i DTU’s regnskab. RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Uddannelse Uddannelsesindtægterne var i 2016 på 783 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2015 på 21 mio. kr. Universitetet har haft en positiv tilgang af studerende, så antallet af STÅ på heltidsuddannelse er forøget fra 7.157 i 2015 til 7.698 i 2016. Den økonomiske ubalance for udvekslingsstuderende udgør i 2016 14 mio. kr., der bliver afregnet i 2018. Indtægterne fra uddannelse er dog negativt påvirket af en lavere STÅtakst på heltidsuddannelse samt en årlig tilbagevendende reduktion af bevillingen som følge af forudsatte administrative effektiviseringer på 36 mio. kr. Forskning Universitetets basisforskningstilskud inkl. ph.d.-finansiering udgør 1.556 mio. kr. Derudover har universitetet kontraktuelle forpligtelser for i alt 317 mio. kr. til forskningsbaseret rådgivning ifølge aftalebevillingerne fastsat i finansloven. Basistilskuddet til forskning er forøget med 3 mio. kr., og forskningsbaseret rådgivning er faldet med 9 mio. kr. i forhold til 2015. Faldet i forskningsbaseret rådgivning skyldes dels et fald i Landstrafikmodellen på 3 mio. kr., og dels et fald i bevillingen fra Miljø- og Fødevareministeriet på 6 mio. kr. 26 LEDELSESBERETNING


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above