Page 3

Aarsrapport_2016

DTU’S ÅRSRAPPORT 2016 1. Påtegning 1.1. Virksomhedsoplysninger 1.2. Ledelsespåtegning 1.3. Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning 2.1. Ledelsesgrundlag 2.2. Hovedopgaver 2.3. Væsentlige resultater fra året 2.4. Finansiel redegørelse 2.5. Målrapportering af DTU's udviklingskontrakt 2015-2017 2.6. Konklusion på opfyldelse af udviklingskontrakten 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis 3.2. Resultatopgørelse 3.3. Balance pr. 31. december 3.4. Pengestrømsopgørelse 3.5. Noter 4. Bilag 4.1. Grønt regnskab 4.2. Personale og arbejdsmiljø 4.3. Diverse: – Bestyrelsens og direktionens bestyrelsesposter INDHOLD 3 i selskaber, fonde mv. – Fripladser og stipendier til internationale studerende Nøgletal for hovedaktiviteter Økonomiske nøgletal Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 26 Side 30 Side 35 Side 38 Side 43 Side 44 Side 47 Side 48 Side 61 Side 66 Side 70 Side 74 Side 75 Universitetet favner 106 forskellige nationaliteter Årsværk i alt: 5.895 67 nye start-ups er skabt baseret på viden og teknologi fra DTU i 2016


Aarsrapport_2016
To see the actual publication please follow the link above